Domenii | Autori

Arhiva

Abilităţi practice, clasele I şi a II-a, autori prof. înv. primar Tismănar Desanca, prof. înv. primar Turcin Georgeta

O privire retrospectivă de-a lungul anilor ne permite să constatăm evoluţia în timp a disciplinei „abilităţi practice”. Mulţi ani disciplina a fost cunoscută sub denumirea de „îndeletniciri practice/lucru manual”şi constituia” activitatea principală în cadrul căreia elevii fac primii paşi în direcţia pregătirii lor pentru a participa mai târziu la munca productivă.

Programele şcolare şi conţinuturile curriculare sunt atractive, elevii putând învăţa şi exersa tehnici de lucru variate, iar prelucrarea cu răbdare şi imaginaţie a unor materiale diverse (naturale sau refolosibile) permite obţinerea prin diferite tehnici (conturare, decupare, îndoire, asamblare, lipire, decorare) a unor obiecte decorative deosebite, rolul cadrului didactic fiind acela de a orienta elevul spre obţinerea produsului finit.

Având în vedere faptul că realizarea obiectului finit la acest obiect presupune consumarea unor materiale uneori costisitoare sau mai greu de folosit, recomandăm folosirea unor materiale naturale sau refolosibile, ca de exemplu: plante presate, seminţe uscate de forme şi culori diferite, pietricele, melcişori, scoici, resturi de hârtie, material textil, fire textile, hârtie de toate felurile, cutii de suc, lemn de creion, rumeguş etc.

Pentru a lucra cu aceste materiale este necesară cunoaşterea celor mai importante însuşiri/proprietăţi ale acestora şi a tehnicilor de lucru.

Faptul că, în asemenea activităţi, elevii vin în contact cu bogăţia de forme şi culori a obiectelor pe care le execută contribuie la educare gustului pentru frumos şi face ca ei să nu devină simpli admiratori pasivi ai acestuia, ci să aibă o atitudine creatoare.

Autorii

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Abilităţi practice, clasele I şi a II-a, autori prof. înv. primar Tismănar Desanca, prof. înv. primar Turcin Georgeta

ISBN 978-606-577-282-3

Managementul în proiectarea, formarea şi reconstrucţia echipelor în cadrul activităţii, autor profesor Lucian Ogrăzeanu

În cadrul unei organizaţii, rareori munca este individuală; dimpotrivă, ea presupune diviziunea sarcinilor şi coordonarea eforturilor mai multor persoane în vederea realizării cu succes a obiectivului. Grupul aduce cu sine o nouă psihologie, şi anume psihologia de grup sau colectivă, un nou gen de comportament, comportamentul de grup, ale cărui geneză, structură, funcţionalitate şi finalitate sunt incomparabil mai complexe şi mai distincte decât comportamentul individual. Grupul bulversează adeseori organizaţia mai mult decât o poate face un singur individ. Chiar posibilităţile de intervenţie în cadrul grupurilor pentru a le motiva şi satisface, a le impulsiona sau calma, tensiona şi mobiliza sunt mai greu de realizat decât în cazul individului izolat şi însingurat.

Mai important decât toate acestea este însă un alt fapt, şi anume acela că efectele (pozitive sau negative) produse de grup sunt cu mult mai puternice şi mai extinse decât cele produse de individ. Dacă la aceasta adăugăm şi faptul că ele se propagă cu o iuţeală fantastică, inundând şi contagiind multe alte grupuri şi multe alte persoane, vom înţelege şi mai bine semnificaţia lor reală. Tocmai de aceea, psihologia organizaţional-managerială se concentrează asupra complicatelor şi dificilelor probleme pe care le ridică grupul în cadrul mediilor organizaţionale.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Dirijarea mijloacelor de antrenament în probele de sprint la juniori, autor Profesor Lucian Ogrăzeanu

ISBN 978-606-577-274-8

Evanghelia unificată

Text obţinut prin îmbinarea armonică a versiunilor canonice ale Evangheliei, după Matei, Marcu, Luca şi Ioan.

Compilarea textelor s-a făcut prin osteneala lui Nicolae Kreis

Descarcă ediţia online – gratuită – a Evangheliei unificate

ISBN 978-606-577-246-5

Daţi-ne voie să rânjim, autor Dan Morand & Co.

Inestimaţi cititori,

Vă recomandăm să degustaţi cărticica în grup, fără a exclama sau a rânji, pentru ca organele menite să păstreze liniştea şi ordinea publică, la care ţine atât de mult cetăţeanul român devenit între timp şi european, să nu se alerteze. Ne declinăm orice aluzie sau asemănare cu lumea reală, prin urmare nu putem fi traşi la răspundere nici de către majorităţi, nici de către minorităţi entice, politice, religioase, sociale sau sportive, nici individual de către persoane devenite publice, nici de către cele care doresc cu orice preţ să iasă din anonimatul cotidian de concepţii ultra-democratice. Vă avertizăm să nu transpuneţi în practică nicio sugestie insinuată în carte, care ar putea duce la anarhie socială, urmată, fireşte, de dezastru economic.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Daţi-ne voie să rânjim, autor Dan Morand & Co.

ISBN 978-606-577-270-0

Exemple de subiecte rezolvate pentru bacalaureat. Chimie organică, autor Prof. Hoffer Ildikó

Lucrarea de faţă se bazează pe asimilarea şi fixarea cunoştinţelor de chimie organică prin intermediul rezolvării de probleme.

Soluţiile problemelor sunt explicate pentru a dezvolta gândirea în căutarea soluţiilor, oferă un mijloc de verificare a cunoştinţelor, de îmbogăţire a lor şi contribuie la dezvoltarea gândirii logice.

Recomand această lucrare elevilor care se pregătesc pentru examenul de bacalaureat şi celor care au parcurs manualele de chimie (clasa a X-a şi a XI-a) şi şi-au însuşit cunoştinţele teoretice necesare.
Subiectele rezolvate au fost selectate din variantele şi subiectele date de minister.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Exemple de subiecte rezolvate pentru bacalaureat. Chimie organică, autor Prof. Hoffer Ildikó

ISBN 978-606-577-266-3