Domenii | Autori

Arhiva

Spovedania omului contemporan, autor Preot David Marian

Există două feluri de terapeuţi, ne spune arhimandritul Hirotheos Vlachos. Din prima categorie fac parte acei duhovnici care spovedesc, dar în acelaşi timp cunosc şi metoda de terapie ortodoxă, ştiind să-l vindece pe om, ştiu să-i lumineze mintea conducându-l spre îndumnezeire.
Din a doua categorie fac parte preoţii care săvârsesc Taina Spovedaniei într-o admosferă juridică, [...]

Crearea omului şi starea lui paradisiacă, autor Preot David Marian

Axată pe o bibliografie exhaustivă şi de mare calitate, lucrarea de faţă se prezintă ca o valoroasă contribuţie adusă clarificării problematicii abordate. Puterea de analiză a autorului imprimă lucrării o notă de eleganţă şi de înaltă ţinută intelectuală, scoţând în evidemţă viziunea largă şi curată asupra antropologiei creştine. Autorul stăpâneşte doctrina Bisericii Ortodoxe materializându-o [...]