Domenii | Autori

Arhiva

Proiecte de activitate și scenarii didactice. Învățământ primar, autor Ionuța Ilieș

      

Lecturați gratuit Proiecte de activitate și scenarii didactice. Învățământ primar, autor Ionuța Ilieș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4707-7

Winter through the Eyes of Children and Teenargers / L Hiver a travers Les Yeux des Jeunes et Ados, coordonatori: Prof. Ciobanu Carmen-Silvia, Prof. dr. Mărginean Cătălina Daria, Prof. Murea Ioana

Iarna prin ochii copiilor și adolescenților este un proiect bilingv ce aduce bucurie atât copiilor, adolescenților, cât și adulților.
O metodă creativă de a încheia anul, de a bucura sufletele, de a exersa ce am învățat într-un mod util și plăcut! Povara temelor dispare, ideile adânc adormite în subconștient renasc, sentimentele revin la suprafață, [...]

Seminarul “eTwinning – Componentă a programului Erasmus+, 2014 – 2020″, Ediția a VI-a

Volum realizat de Comisia de Proiecte și Programe Europene din cadrul Liceului Tehnologic “Toma Socolescu” din Ploiești, Școală eTwinning, Școală Europeană și Școală asociată UNESCO.

Lecturați gratuit Seminarul “eTwinning – Componentă a programului Erasmus+, 2014 – 2020″, Ediția a VI-a

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

Lucrările Simpozionului Interjudețean ”Portul popular românesc de ieri, de azi și de mâine”. Tema Fotografie veche și nouă. Case vechi românești, coord. Olaru Milica

Legile universalităţii consideră că omul este un produs al epocii, nu al locului. Credem că fiecare om este rezultatul civilizaţiei în care s-a născut şi s-a format, care îşi pun o amprentă, un sigiliu de neînlăturat. Dar perioada în care trăim ne uniformizează, ne face să ne pierdem trecutul, istoria. De aceea vedem ca [...]

Lucrările Simpozionului județean Pentru tine dragă primavară, ediția a II-a, coord. Olaru Milica

Prin prezentul proiect ne-am propus antrenarea elevilor şi cadrelor didactice în activităţi curriculare (inter- şi transdisciplinare) şi extracurriculare, al căror rezultat să fie crearea unor compoziţii literare şi plastice, compunerea unor probleme de matematică distractivă originale, precum şi dezvoltarea unui dialog între elevii şcolilor implicate în proiect.
Proiectul propus contribuie la formarea laturii estetice a [...]

Strategii de consolidare a cooperării şcoală-familie-comunitate

Parteneriatul pentru învăţare Grundtvig “Building Stong School-Family-Community Relationships” are ca scop găsirea de modalităţi de a îmbunătăţi şi consolida relaţiile şcoală-familiecomunitate. De aceea, ne-am propus să organizăm sesiuni de instruire în care participanţii aparţin tuturor categoriilor vizate: profesori, părinţi, membri ai comunităţii, elevi cu vârsta de peste 16 ani. În timpul acestor sesiuni de [...]

Methodological guide for cross-curricular activities

This paperwork has been made with the contribution of the students and teachers from the 9 schools involved in the multilateral Comenius project “ART AND SCIENCE- The Best Ambassadors of the National Values within Europe” national ID: 12-PM-14-DJ-RO, LLP No: 2012-1-RO1-COM06-22154 1.
1. “Tudor Arghezi” High School, CRAIOVA, ROMANIA –project coordinator
2. “Elias Canetti” [...]

Portofoliul educatoarei – Nivelul I. Ghid metodic, autor Elena Vîlcu

Lucrarea „Portofoliul educatoarei – nivel I” se doreşte a fi o abordare metodică modernă a activităţii instructiv-educative desfăşurate de profesorii din învăţământul preşcolar, punctele de plecare ale ghidului constituindu-le legislaţia în vigoare, programa, obiectivele de referinţă şi tematica propuse de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Totodată, acest ghid metodic poate să constituie un instrument [...]

The Great European Gallery of Science – Comenius Multilateral Project –“Art and Science: The Best Ambassadors of the National Values within Europe”

This paperwork has been made with the contribution of the students and teachers from the 9 schools involved in the multilateral Comenius project “ART AND SCIENCE- The Best Ambassadors of the National Values within Europe” national ID: 12-PM-14-DJ-RO, LLP No: 2012-1-RO1-COM06-22154 1.
1. “Tudor Arghezi” High School, CRAIOVA, ROMANIA –project coordinator
2. “Elias Canetti” [...]

The Great Gallery Arts. Comenius Multilateral Project –“Art and Science: The Best Ambassadors of the National Values within Europe”

This paperwork has been made with the contribution of the students and teachers from the 9 schools involved in the multilateral Comenius project “ART AND SCI ENCE- The Best Ambassadors of the National Values within Europe” national ID: 12-PM-14-DJ-RO, LLP No: 2012-1-RO1-COM06-22154 1.
1. “Tudor Arghezi” High School, CRAIOVA, ROMANIA –project coordinator
2. “Elias [...]

Proiectul multilateral Comenius ”Come, come whoever you are!” promotor al prieteniei şi al toleranţei

Portofoliul educatoarei – ghid metodic, autor Elena Vîlcu

În contextul reformei educaţiei şi în condiţiile unei prestaţii cât mai eficiente, ce implică standarde profesionale, criterii de calitate şi cantitate, „Portofoliul educatoarei” se doreşte a fi un instrument de eficientizare a muncii cadrului didactic, în acord cu noile orientări din domeniul educaţiei timpurii şi un auxiliar didactic util care oferă o multitudine de [...]

Laughing Europe, National coordinators for the book from Turkey, Estonia, Italy, Romania, Portugal

Comenius Multilateral Project
Acting and Folklore Unite European Cultures End product

Laughing Europe

Laughing Europe Partners:
1. Sarayönü Mehmet Emine Akdoğan Anadolu Lisesi – Turkey
2. Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium – Estonia
3. Şcoala Gimnaziala Nr.2, Rădăuţi, Romania
4. Agrupamento de Escolas de Carrazeda de Ansiaes – Portugal
5. Istituto Comprensivo Gramsci – Italy

Download Laughing Europe, National coordinators for [...]

Save the butterflies, save the planet, autor Mariana Munteanu- Dulgheru

Lucrarea de faţă se adresează atât partenerilor implicaţi în proiectul Comenius, ,,Save the butterflies, save the Panet!”cât şi cadrelor didactice, elevilor şi altor persoane interesate, şi este structurată în două părţi.

Prima parte prezintă succint aspecte privind așezarea geografică a României, personalități marcante ale culturii țării, principalele obiective cu potenţial turistic naţional şi [...]

Portofoliul învăţătorului – clasa pregătitoare, autor Elena Vîlcu

Lucrarea “Portofoliul învăţătorului – clasa pregătitoare” este structurată pe şapte capitole şi dă o imagine de ansamblu, dar şi în detaliu, asupra tuturor momentelor din perioada pregătitoare care se caracterizează prin cele mai profunde şi productive însuşiri psihice ale individualitătii copilului de 6 ani, cu o intensă receptivitate, sensibilitate [...]

Educaţie rutieră – opţional. Ghid metodic, autor Ana-Simona Ilie

Concluziile statisticilor demonstrează că numărul copiilor care cad victime accidentelor de circulaţie este foarte mare, chiar îngrijorător. Anual, pe şoselele ţării noastre îşi pierd viaţa până la 500 de copii, alţii, aproximativ 1000, sunt răniţi grav, iar alţii aproape 1500 suferă vătămări corporale uşoare. Având în vedere faptul că, pentru a ajunge la [...]

Serbările anotimpurilor, autor Vîlcu Elena

Lucrarea „Serbările anotimpurilor” este structurată pe şapte capitole şi cuprinde o varietate de scenarii pentru toate anotimpurile, montaje literar-artistice, dramatizări după cele mai cunoscute basme şi poveşti din literatura română şi universală, scenete, şezători, o multitudine de cântece, cu solfegiile, negativele sau pozitivele corespunzătoare. Această culegere a fost concepută din dorinţa de a contribui [...]

Ghid de realizare al proiectului LA PAŞTI, autori Prof. înv. primar Găitan Anca, Prof. înv. primar Bularca Lăcrămioara

Temele abordate în cadrul proiectului:
1 . Anotimpul primăvara
2 . Simboluri pascale
3 . Tradiţii şi obiceiuri de Paşte ale noastre comparativ cu ale bunicilor, părinţilor

Activităţile de învăţare propuse precum şi metodele de predare-învăţare-evaluare solicită elevii să utilizeze în diferite situaţii informaţiile dobândite, să-şi îmbogăţească cunoştinţele, stimulând dorinţa lor de a cerceta, de a căuta răspunsuri, de a colecţiona imagini sugestive despre Paşti cu care îşi vor completa portofoliul pe care îl vor întocmi.

Materialele suport folosite de învăţător şi cele oferite elevilor pe parcursul activităţilor sunt corelate cu necesitatea dezvoltării abilităţilor de gândire critică şi sistemică, a creativităţii şi curiozităţii intelectuale, a comunicării, a capacităţii de colaborare.

Autoarele

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Ghid de realizare al proiectului LA PAŞTI, autori Prof. înv. primar Găitan Anca, Prof. înv. primar Bularca Lăcrămioara.

ISBN 978-606-577-780-4

Portofoliul învăţătorului – clasa a IV-a, autor Vîlcu Elena

“Portofoliul învăţătorului – clasa a IV-a” reprezintă un ghid metodic complex, conceput din dorinţa de a veni în întâmpinarea cadrelor didactice care doresc să-şi desfăşoare activitatea didactică în condiţii optime, în aşa fel încât aceasta să devină cât mai eficientă şi cu satisfacţii maxime pentru toţi factorii implicaţi.

Această lucrare a fost realizată conform metodologiei moderne care vizează permanent idealul educaţional al şcolii româneşti: dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii umane, formarea personalității autonome şi creative.

Prezentul portofoliu poate fi completat la nivelul fiecărei discipline de învăţământ, în conformitate cu specificul şi cerinţele fiecărui colectiv de elevi.

Puteţi descărca gratuit aici o parte a lucrării “Portofoliul învăţătorului-clasa a IV-a”, iar, dacă vreţi să primiţi pe e-mail varianta completă, trimiteţi pe adresa vlcelena@yahoo.com un mesaj cu titlul „Portofoliu IV” şi veţi primi detalii.

Autorul

ISBN 978-606-577-650-0

Portofoliul învăţătorului – clasa a III-a, autor Vîlcu Elena

“Portofoliul învăţătorului – clasa a III-a”, conceput în această formă, reprezintă un util şi facil instrument de lucru pentru învăţător şi pune la dispoziţia celor care doresc să îl folosească o varietate de instrumente curriculare prevăzute cu variante diverse pentru consem¬narea, pe cât posibil, a tuturor aspectelor muncii educative. Totodată, pentru a dobândi operativitate şi pentru a fi completat cu uşurinţă, se oferă puncte de sprijin pentru fiecare aspect al activităţii didactice.

Puteţi descărca gratuit aici o parte a lucrării “Portofoliul învăţătorului-clasa a III-a”, iar, dacă vreţi să primiţi pe e-mail varianta completă, trimiteţi pe adresa vlcelena@yahoo.com un mesaj cu titlul „Portofoliu III” şi veţi primi detalii.

Autorul

ISBN 978-606-577-617-3

Mapa învăţătorului – clasa a II-a, autor Vîlcu Elena

Lucrarea “Portofoliul învăţătorului – clasa a II-a” reprezintă, pentru cadrele didactice care predau la clasa a II-a, un îndrumător cu peste 600 pagini şi pune la dispoziţia celor care doresc să îl folosească o varietate de instrumente curriculare – programe, planificări calendaristice, proiectare curriculară, evaluare, tot ce cuprinde managementul unei clase, modele de diplome, serbări şcolare, etc.

O activitate didactică eficientă depinde direct de corectitudinea pregătirii ei, iar în contextul noului curriculum se accentuează faptul că documentele de proiectare didactică sunt documente administrative care asociază într-un mod personalizat elementele programei. Portofoliul învăţătorului de clasa a II-a poate fi de un real ajutor cadrelor didactice care vor să-şi păstreze şi să-şi organizeze materialele astfel încât acestea să fie operaţionale, prin completarea, reorganizarea şi actualizarea materialelor din “mapă” având posibilitatea diminuării stresului, a emoţiilor provocate de inspecţiile inopinate, mai ales cei care sunt la început de drum,
Această lucrare poate fi implementată cu succes în activitatea didactică, indiferent că sunteţi sau nu începător în acest domeniu.

Puteţi descărca gratuit aici o parte a lucrării “Mapa învăţătorului-clasa a II-a”, iar, dacă vreţi să primiţi pe e-mail varianta completă, trimiteţi pe adresa vlcelena@yahoo.com un mesaj cu titlul „Portofoliu II” şi veţi primi detalii.

Autorul

ISBN 978-606-577-448-3

Caietul dirigintelui, autori Carmela Botezatu şi Rodica Iorga

Caietul dirigintelui este un instrument de lucru extrem de util, îndeplinind o multitudine de funcţii:

  • cunoaşterea elevilor clasei şi a principalelor aspecte ale grupului – clasă de elevi;
  • întocmirea catalogului şi a altor documente şcolare;
  • realizarea competenţelor vizate de programa şcolară pentru aria curriculară consiliere şi orientare;
  • facilitarea îndeplinirii atribuţiilor dirigintelui de organizator al clasei şi de conducător al consiliului profesorilor clasei;
  • înlesnirea elaborării unor planuri de măsuri vizând optimizarea rezultatelor şcolare;
  • corelarea realizării unei relaţii adecvate între elevi şi între profesori şi elevi, cu activitatea de mediere a eventualelor conflicte;
  • planificarea unor activităţi cu scopul de a atinge competenţele generale vizate de programa şcolară, în conexiune cu valorile şi atitudinile promovate.

În elaborarea sa am încercat să realizez un cadru unitar pentru activitatea dirigintelui, pe baza legilor şi actelor normative care o reglementează, cu ajutorul literaturii psihologice, pedagogice şi sociologice.

Autorii

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Caietul dirigintelui, autori Carmela Botezatu şi Rodica Iorga.

ISBN 978-606-577-167-3

Mapa învăţătorului – clasa I, autor Vîlcu Elena

Stimaţi colegi,
Dacă v–aţi dorit vreodată să existe o cale uşoară, reală, pentru întocmirea portofoliului învăţătorului de clasa I, atunci dorinţa vi se poate împlini. Poate mulţi dintre colegi vor să-şi păstreze şi să-şi organizeze materialele astfel încât acestea să fie operaţionale, sau vor completarea, reorganizarea şi actualizarea materialelor din “mapă”, sau vor posibilitatea diminuării stresului, a emoţiilor provocate de inspecţiile inopinate, mai ales cei care sunt la început de drum, iar un început corect înseamnă a avea o fundaţie solidă pentru obţinerea performanţelor în meseria aleasă. E-book-ul “Mapa” învăţătorului – clasaI”, cu peste 500 pagini, reprezintă un ghid complex care poate fi implementat cu succes în activitatea didactică, indiferent că sunteţi sau nu începător în acest domeniu.

În decursul unei îndelungate experienţe la catedră, din dorinţa de a trezi curiozitatea pentru cunoaştere a învăţăceilor mei şi pentru a se bucura de rezultatele muncii lor, am reuşit să strâng o multitudine de materiale didactice, am conceput nenumărate fişe de lucru, teste de evaluare, am aplicat strategii diverse şi am ţinut evidenţe stricte asupra întregii activităţi. O parte din toată această muncă am structurat-o pe şapte capitole într-o amplă lucrare pe care v-o pun la dispoziţie pentru a vă îndruma paşii în nobila, dar dificila meserie de dascăl al secolului XXI.

Puteţi descărca gratuit aici aici o parte a lucrării “Mapa învăţătorului-clasa I”, iar, dacă vreţi să primiţi pe e-mail varianta completă, trimiteţi pe adresa vlcelena@yahoo.com un mesaj cu titlul „portofoliu” şi veţi primi detalii.

Autorul

ISBN 978-606-577-165-9

Proiectarea didactică la clasa a IV-a – autor Cristina Grigore

Materialul prezentat aici cuprinde un model de planificare pentru învăţătorii / institutorii claselor a IV-a. Sunt prezentate obiectivele cadru pentru fiecare arie curriculară, obiectivele de referinţă corespunzătoare, proiectarea calendaristică, proiectarea unităţilor de învăţare.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Proiectarea didactică la clasa a IV-a” – autor Cristina Grigore

ISBN 978-606-8193-71-7

Proiectarea didactică la clasa a II-a – autor Melania Banciu

Este bine ştiut faptul că un lucru bine făcut este precedat de o etapă prealabilă. În actul didactic, această etapă premergătoare este proiectarea didactică. Lucrarea de faţă reprezintă o sugestie de realizare a acestui demers extrem de important în procesul de învăţământ, fără a avea pretenţia de a fi un material care nu suportă îmbunătăţiri.

Această carte poate fi un instrument de ajutor pentru învăţătorii / institutorii claselor a II-a. Materialul cuprinde obiectivele cadru pentru fiecare arie curriculară, obiectivele de referinţă corespunzătoare, proiectarea calendaristică, precum şi proiectarea unităţilor de învăţare. Succesiunea acestor unităţilor de învăţare este orientativă şi urmăreşte variantele propuse de manualele alternative alese de mine care se regăsesc în fiecare capitol al lucrării precum şi în bibliografie. Rămâne la latitudinea fiecăruia ce manual foloseşte ca suport sau în ce ordine sunt proiectate unităţile de învăţare. Conform schemei orare prezentate, am optat pentru curriculum extins la limba şi literatura română şi matematică, iar ca disciplină opţională am ales „Matematică distractivă”.

Sper ca această carte să fie un real ajutor pentru învăţătorii / institutorii claselor a II-a şi nu numai.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Proiectarea didactică la clasa a II-a” – autor Melania Banciu

ISBN 978-606-8129-85-3