Domenii | Autori

Arhiva

Proiectarea didactică la clasa a IV-a - autor Cristina Grigore

Materialul prezentat aici cuprinde un model de planificare pentru învăţătorii / institutorii claselor a IV-a. Sunt prezentate obiectivele cadru pentru fiecare arie curriculară, obiectivele de referinţă corespunzătoare, proiectarea calendaristică, proiectarea unităţilor de învăţare.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Proiectarea didactică la clasa a IV-a” – autor Cristina Grigore

ISBN 978-606-8193-71-7

You must be logged in to post a comment.