Domenii | Autori

Arhiva

Tipuri de extinderi algebrice, autor Mihaela Antoce

Lucrarea elaborată de prof. Antoce Mihaela își propune să ofere o bază amplă de cunoștințe de algebră, utilă studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

În primul capitol sunt sunt abordate câteva noțiuni introductive referitoare la corpuri comutative.

În cel de-al doilea capitol sunt introduse diferite tipuri de extinderi algebrice, cum ar fi adjuncționare unei mulțimi la [...]

Portofoliul educatoarei – Nivelul I. Ghid metodic, autor Elena Vîlcu

Lucrarea „Portofoliul educatoarei – nivel I” se doreşte a fi o abordare metodică modernă a activităţii instructiv-educative desfăşurate de profesorii din învăţământul preşcolar, punctele de plecare ale ghidului constituindu-le legislaţia în vigoare, programa, obiectivele de referinţă şi tematica propuse de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Totodată, acest ghid metodic poate să constituie un instrument [...]

Crearea omului şi starea lui paradisiacă, autor Preot David Marian

Axată pe o bibliografie exhaustivă şi de mare calitate, lucrarea de faţă se prezintă ca o valoroasă contribuţie adusă clarificării problematicii abordate. Puterea de analiză a autorului imprimă lucrării o notă de eleganţă şi de înaltă ţinută intelectuală, scoţând în evidemţă viziunea largă şi curată asupra antropologiei creştine. Autorul stăpâneşte doctrina Bisericii Ortodoxe materializându-o [...]

Hoinar prin lumea poveștilor, autori Laura-Gabriela Sandu, Viorica Vlad

Şi… ce să vezi!? Ca dintr-un abur, se desprinse o făptură cum nu se poate mai frumoasă, cu părul lung, auriu, cu zâmbet blând şi ochii de culoarea cerului senin. Ea îi atinse umerii cu o baghetă strălucitoare şi, dintr-o dată, pe spatele lui Ionuţ răsăriră două aripi străvezii.

O, ce încântat fu Ionuţ! [...]

Prietenii Mântuitorului, autor Ioana-Adriana Popa

Ne-am oprit în această carte asupra oamenilor şi categoriilor sociale cu care Domnul a intrat în contact nemijlocit, cu scopul de a surprinde modul în care, caractere diferite, oameni de diverse vârste şi aparţinând unor clase sociale diferite, adesea chiar opuse, şi-au văzut existenţa marcată şi fundamental transformată în urma întâlnirii cu Mântuitorul Iisus [...]

Managementul clasei de elevi, în cadrul orelor de limba română, autor Ioana-Adriana Popa

Managementul sistemului şi instituţiilor de învăţământ devine o condiţie sine qua non a reuşitei oricărui conducător din acest domeniu.

Gradul de reuşită va fi determinat şi de calităţile personale ale individului care deţine o anumită funcţie de conducere.

Dacă în primul caz se poate vorbi de ştiinţă, în cel de al doilea [...]