Domenii | Autori

Elemente de sumabilitate a seriilor, autor Florin Mihai Antohe

Lucrarea ştiinţifică de faţă abordează noţiuni de sumabilitate a seriilor. În fapt sunt prezentate 7 metode de sumabilitate a seriilor, care apar frecvent în problemele de analiză matematică.

Scopul principal al teoriei sumabilităţii seriilor este acela de a elabora metode care să generalizeze noţiunea de convergenţă a seriilor în sens Cauchy, adică să asocieze [...]

Inegalitatea mediilor şi aplicaţiile ei -Lucrare ştiinţifică- autor Antohe Florin-Mihai

Lucrarea ştiinţifică de faţă abordează Inegalitatea mediilor, una dintre cele mai importante şi mai cunoscute inegalităţi din matematică.

În conţinutul lucrării sunt prezentate diverse demonstraţii ale acestei inegalităţi: prin metode algebrice, geometrice, utilizând noţiuni matematice precum inducţia sau folosind arii.
Cu ajutorul inegalităţii mediilor am construit câteva inegalităţi în triunghi.

În partea finală a lucrării sunt puse în evidenţă aplicaţiile inegalităţii mediilor şi anume: aplicaţii în demonstrarea unor inegalităţi algebrice, demonstrarea unor inegalităţi geometrice, determinarea minimului sau maximului unei expresii algebrice şi, nu în ultimul rând, aplicaţii în fizică.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Inegalitatea mediilor şi aplicaţiile ei – autor Antohe Florin-Mihai

ISBN 978-606-8129-61-7