Domenii | Autori

Arhiva

Primitive. Generalizări. Calcul cu primitive, autor Atitienei Sergiu

Volumul informaţiilor, se îmbogăţeşte mereu, teoria şi practica pedagogică progresează de aceea o îmbunătăţire a pregătirii de specialitate şi didactice se poate face doar prin formare şi perfecţionare continuă, care să aibă ca punct de plecare cerinţele învăţământului modern. După ani de acumulări, adunând, scăzând şi apoi adunând din nou îţi dai seama că, [...]

Clase speciale de suprafeţe, autor Atitienei Sergiu

Lucrarea de faţă conţine o clasificare a suprafeţelor evidenţiind anumite proprietăţi locale cât şi globale ale acestora.
În primul capitol se reamintesc câteva noţiuni din analiza matematică, ce sunt utilizate în mod curent în studiul curbelor şi suprafeţelor.
În următorul capitol se parcurg în mod gradual proprietăţile suprafeţelor din spaţiul euclidian tridimensional începând cu definiţia acestora, [...]