Domenii | Autori

Arhiva

Caruselul activităților distractive. Jocuri de mișcare pentru ciclul primar, autor Viorica Maria Truț

Jocul reprezintă esența copilăriei și nu poate lipsi din actul de formare și dezvoltare a copilului, pe perioada școlarității, în special în clasele primare. Specifică jocului este activitatea în colectiv, cu toate avantajele ce decurg din valorificarea ei în cadrul procesului instructiv-educativ, jocul presupunând cooperare, colaborare cu partenerii de joc, echilibru între interesele, [...]