Domenii | Autori

Arhiva

Cercetare științifică: Modalităţi de abordare a interdisciplinarităţii în învăţământul primar, autor prof. înv. primar Simona Vasilie

Pentru a face faţă incertitudinilor şi schimbărilor continue caracteristice economiilor de piaţă, elevii au nevoie de competente strategice, cum ar fi abilitățile de a învăţa cum să înveţe, abilităţile de rezolvare de probleme, abilitățile de evaluare, posibile prin predarea interdisciplinară. Aceasta punând accent simultan pe multiplele aspecte ale dezvoltării școlarului: intelectuală, emoțională, socială, fizică [...]

Modalităţi de abordare a interdisciplinarităţii în învăţământul primar – lucrare metodico-științifică -, autor prof. înv. primar Simona Vasilie

Pentru a distinge mai ușor scopurile de mijloace, elevii au nevoie de un învățământ interdisciplinar, formarea la aceștia de competențe, aptitudini transversale și transferabile.
Interdisciplinaritatea este tocmai ceea ce face ca elevii să treacă cu ușurință de la un domeniu la altul și să-și îndeplinească cu succes rolurile sociale pentru care sunt pregătiți prin gradul [...]