Domenii | Autori

Arhiva

Aplicaţii ale geometriei în opticǎ, autor Viorica Ciocănaru

Prin întrebări (“Ce e rău şi ce e bine/ Tu te ’ntreabă şi socoate”) se dezvoltă mereu o gândire independentă şi aptitudinile corespunzătoare rezolvării de probleme. Astfel este facilitatǎ învǎţarea, cunoaşterea unitarǎ a realitǎţii şi apar şi posibilitǎţile de aplicare în practicǎ (“Toate-s vechi şi nouă toate”) de cǎtre elevi, a modelelor matematice prea [...]

Metode laticiale de descompunere a automatelor finite, autor Viorica Ciocănaru

Matematica a fost, este şi va fi prezentǎ mereu în viața omului, în tot ceea ce-l înconjoarǎ ajutându-l așa după cum observa Gh. Ţiţeica: ”Matematica este un mod de exprimare a legilor naturale, este cel mai simplu şi cel mai potrivit chip de a înfățișa o lege generală sau curgerea unui fenomen, este cea mai perfectă limbă în care se poate povesti un fenomen natural.”
Conceptele abstracte, fundamentate teoretic în multe domenii ale matematicii, prind contur prin elaborare de modele care îşi gǎsesc aplicaţii intradisciplinar şi/ sau interdisciplinar în fizicǎ, chimie, informaticǎ, etc.

În cuprinzǎtoarea arie a interferenţelor dintre matematicǎ şi informaticǎ, automatele ocupǎ un loc aparte; ele sunt maşini teoretice care au un comportament definit de reguli (algoritmi), care alcătuiesc programe. Automatele au finalitate (plecând de la orice stare în care se aflǎ la un moment dat, ajung la o stare finală determinată prin programe).
Automatele finite sunt folosite în modelarea comportamentului aplicaţiilor, proiectarea sistemelor, etc.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Metode laticiale de descompunere a automatelor finite, autor Viorica Ciocănaru.

ISBN 978-606-577-069-0