Domenii | Autori

Arhiva

Jocul didactic matematic la școlarul mic, modalitate de educare și dezvoltare psihosocială, autor Adriana-Paraschiva Pop

Prin această lucrare ofer un punct de sprijin pentru organizarea predării în mod diferenţiat, să le permit elevilor prin varietatea situaţiilor prezentate, dorinţa de a învăţa mai mult, să sporească ocaziile de a înţelege şi să lanseze demersuri, la finele cărora aceştia să se poată recunoaşte mai bogaţi şi mai liberi în acelaşi timp.