Domenii | Autori

Arhiva

Activități integrate la CLR și MATE. Clasa a II-a, autor Mirela Popa

Lecturați gratuit Activități integrate la CLR și MATE. Clasa a II-a, autor Mirela Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2374-3

Modalităţi de stimulare şi eficientizare a activităţii independente la şcolarul mic prin lecţiile de limba română, matematică şi istorie, autor Mirela Popa

Obişnuinţa cu munca independentă şi iniţiativa trebuie formate încă din timpul şcolii. Bogăţia şi temeinicia cunoştinţelor, volumul şi profunzimea priceperilor, precum şi trăinicia deprinderilor de muncă independentă îi vor face pe copii să gândească în mod independent, şi pe viitor să fie creatori în probleme de viaţă. Iată necesitatea obiectivă, generală, a obişnuirii elevilor cu munca independentă.

Modernizarea tehnicilor de învăţare este determinată de amplele transformări ale societăţii zilelor noastre: ritmul accelerat al schimbării, cererea crescândă de educaţie, spectaculoasele descoperiri în domeniul ştiinţei.

AAceastă modernizare se impune şi datorită faptului că metodele existente până ieri nu se raportează la complexitatea procesului educaţional de astăzi. Unele metode au fost abandonate, altele supuse înnoirii, dar alături de acestea au fost elaborate noi modalităţi de predare, învăţare, evaluare.

Dispunem aşadar, acum, de metode de instruire care mobilizează intens toate forţele psihice de cunoaştere şi creaţie ale elevului, pentru a obţine în procesul didactic performanţe maxime, însoţite constant de efecte instructiv-educative.

Mare parte din aceste metode şi procedee de lucru le voi prezenta în lucrarea mea ca fiind modalităţi de eficientizare şi stimulare a activităţii independente la şcolarul mic, dat fiind faptul că: „analfabeţii de mâine nu vor fi cei care nu ştiu să citească, ci vor fi cei care nu ştiu să înveţe”.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Modalităţi de stimulare şi eficientizare a activităţii independente la şcolarul mic prin lecţiile de limba română, matematică şi istorie, autor Mirela Popa

ISBN 978-606-577-088-1