Domenii | Autori

Arhiva

The woman seen through a woman’s mind, author Prof. Diana Toader

There are so many writers of great value and nobody writes so much about them as, for example, about a male writer, not so good as some of these women are, but anyway a male one. Why are women left behind? Only because they are women and that is why they do not have the right to be as famous as men are? That is how the thought of writing such a paper occurred to me. I wanted to prove in my graduation paper that women can be great writers too, that they can, in some cases. understand creation better than men do or at least equal. Some say that women have no need, or no capacity to create art because they can “create” human beings. In my paper I tried to show how wrong and unjustified this “theory” was. In the first chapter, we shall see how women can create not only human beings, but art as well. It is a mere survey on women ‘s literature along the centuries until nowadays literature. Then in the second and largest chapter I tried to present some of the books written by some women authors. Actually, I have chosen some of the books in which the main character is a woman, because women generally, not always, write about women. This is natural because, first of all, it is their condition they should speak about, and their condition they do understand best. I tried to present several types of women, some who reach their aim in life, some who do not, but they all have one common characteristic, beside the one that they are all women, but which actually comes from this one: the fact that they all have to face the same difficulties that society and family faced them with. They are all fighting women trying to show to the others and, first of all to themselves, that they can do more, that they have desires of their own and should not always be subject only to the ones or the others.

Author

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării The woman seen through a woman’s mind, autor Prof. Diana Toader.

ISBN 978-606-577-168-0

Caietul dirigintelui, autori Carmela Botezatu şi Rodica Iorga

Caietul dirigintelui este un instrument de lucru extrem de util, îndeplinind o multitudine de funcţii:

  • cunoaşterea elevilor clasei şi a principalelor aspecte ale grupului – clasă de elevi;
  • întocmirea catalogului şi a altor documente şcolare;
  • realizarea competenţelor vizate de programa şcolară pentru aria curriculară consiliere şi orientare;
  • facilitarea îndeplinirii atribuţiilor dirigintelui de organizator al clasei şi de conducător al consiliului profesorilor clasei;
  • înlesnirea elaborării unor planuri de măsuri vizând optimizarea rezultatelor şcolare;
  • corelarea realizării unei relaţii adecvate între elevi şi între profesori şi elevi, cu activitatea de mediere a eventualelor conflicte;
  • planificarea unor activităţi cu scopul de a atinge competenţele generale vizate de programa şcolară, în conexiune cu valorile şi atitudinile promovate.

În elaborarea sa am încercat să realizez un cadru unitar pentru activitatea dirigintelui, pe baza legilor şi actelor normative care o reglementează, cu ajutorul literaturii psihologice, pedagogice şi sociologice.

Autorii

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Caietul dirigintelui, autori Carmela Botezatu şi Rodica Iorga.

ISBN 978-606-577-167-3

Studiu privind eficienţa prin comparaţie a procedeelor pentru dezvoltarea vitezei în lecţia de educaţie fizică la elevii de ciclu liceal, autor Daniela Ciuraru

În activitatea mea ca sportivă de performanţă, în probele de sprint şi sprint-prelungit precum şi în urma observaţiilor realizate în timpul practicii pedagogice la şcoala de aplicaţii şi în timpul practicii de antrenori constatat, în unele cazuri, o reducere a numărului mijloacelor folosite pentru educarea vitezei, ca şi o schematizare accentuată a acestora.

Dacă, în cazul sportului de performanţă schematizarea şi sistematizarea mijloacelor de educarea vitezei se justifică prin subordonarea acestuia măriei sale „rezultatului”, în cazul activităţii la clasă reducerea acestor mijloace poate duce la plictiseala elevilor şi la scăderea intereselor pentru practicarea exerciţiilor de viteză.

Din această cauză, mi-am propus diversificarea mijloacelor utilizate în educarea vitezei, prin utilizarea de exerciţii atât din atletism cât şi în jocuri sportive şi gimnastică, în speranţa că lecţiile să devină mai bogate în conţinut şi mai atrăgătoare pentru elevi pe de o parte, şi realizarea unui progres mai substanţial, pe de altă parte.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Studiu privind eficienţa prin comparaţie a procedeelor pentru dezvoltarea vitezei în lecţia de educaţie fizică la elevii de ciclu liceal, autor Daniela Ciuraru.

ISBN 978-606-577-166-6

Mapa învăţătorului – clasa I, autor Vîlcu Elena

Stimaţi colegi,
Dacă v–aţi dorit vreodată să existe o cale uşoară, reală, pentru întocmirea portofoliului învăţătorului de clasa I, atunci dorinţa vi se poate împlini. Poate mulţi dintre colegi vor să-şi păstreze şi să-şi organizeze materialele astfel încât acestea să fie operaţionale, sau vor completarea, reorganizarea şi actualizarea materialelor din “mapă”, sau vor posibilitatea diminuării stresului, a emoţiilor provocate de inspecţiile inopinate, mai ales cei care sunt la început de drum, iar un început corect înseamnă a avea o fundaţie solidă pentru obţinerea performanţelor în meseria aleasă. E-book-ul “Mapa” învăţătorului – clasaI”, cu peste 500 pagini, reprezintă un ghid complex care poate fi implementat cu succes în activitatea didactică, indiferent că sunteţi sau nu începător în acest domeniu.

În decursul unei îndelungate experienţe la catedră, din dorinţa de a trezi curiozitatea pentru cunoaştere a învăţăceilor mei şi pentru a se bucura de rezultatele muncii lor, am reuşit să strâng o multitudine de materiale didactice, am conceput nenumărate fişe de lucru, teste de evaluare, am aplicat strategii diverse şi am ţinut evidenţe stricte asupra întregii activităţi. O parte din toată această muncă am structurat-o pe şapte capitole într-o amplă lucrare pe care v-o pun la dispoziţie pentru a vă îndruma paşii în nobila, dar dificila meserie de dascăl al secolului XXI.

Puteţi descărca gratuit aici aici o parte a lucrării “Mapa învăţătorului-clasa I”, iar, dacă vreţi să primiţi pe e-mail varianta completă, trimiteţi pe adresa vlcelena@yahoo.com un mesaj cu titlul „portofoliu” şi veţi primi detalii.

Autorul

ISBN 978-606-577-165-9

Activităţi de recuperare şi dezvoltare – Exerciţii şi probleme de matematică pentru clasele II-IV, autor Malvina Coman

Lucrarea „Activităţi de recuperare şi dezvoltare” se înscrie pe linia eforturilor tot mai mari, din ultima vreme, de a oferi învăţătorilor lucrări care să vină în sprijinul lor pentru activitatea de clasă cu elevii din şcolile incluzive a căror cunoştinţe aritmetice sunt slabe sau medii.

Lucrarea se adresează elevilor claselor II-IV. Spre deosebire însă de alte culegeri de exerciţii şi probleme, am urmărit, după cum arată şi titlul, diverse exerciţii şi probleme, imprimând lucrării un caracter de originalitate.

Sunt convinsă că lucrarea va trezi interesul unui mare număr de rezolvatori.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Activităţi de recuperare şi dezvoltare – Exerciţii şi probleme de matematică pentru clasele II-IV, autor Malvina Coman.

ISBN 978-606-577-152-9

Mastering the English article, autor Prof. Diana Toader

The research presented in this work attempts to find a solution for improving Romanian learners’ performance in using English articles. English articles are ‘little words’ and within current teaching approaches that rely heavily on communication, they receive relatively little attention.

However, English articles occur very frequently and incorrect use may affect communication negatively. Also a second language writer may prefer to be accurate, especially if s/he is to write professionally.

Chapter 1 and 2 explore the difficulties for learners in the English article system and deals with the semantic notions English articles seem to express. The two distinctions that English marks are definiteness versus non-definiteness and count versus non-count.

Chapter 3 will look at the numbers of errors made by Romanian writers of English made. The questions addressed are whether article errors are indeed as frequent as suspected, how they correlate with the total number of errors and the other errors made in the essay, and whether article errors decrease as proficiency improves. We will also examine whether the number of article errors affect writing grades.

Chapter 4 examines what pedagogical grammars have said so far about the teaching of the English article system and how these ideas have been translated into current textbooks. The review will show that there are quite a few problems with current methods, mainly because the system is not dealt with coherently as a whole and incorrect “rules of thumb” are provided. The chapter ends with a proposal for a series of lessons based on insights proposed by Master (1990), Langacker (1991), and others.

Chapter 5 presents the results of an intervention study. Two groups are compared, one taught with lessons pertaining to article use from current methods and the other taught with lessons devised on the principles discussed in Chapter 4. The short-term results look very promising, but the long-term results do not.

Author

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Mastering the English article, autor Prof. Diana Toader.

ISBN 978-606-577-150-5

Anglicismele în limba română, autor Donici Mihaela-Cristina

Lucrarea de faţă nu îşi propune să condamne influenţa engleză din româna actuală. Acest fenomen nu este în sine unul negativ şi nu avem motive să mergem până la a-l numi un pericol pentru limba româna. Ştim faptul că una din funcţiile limbii este aceea de comunicare şi nu putem să ne imaginăm o comunicare fără cuvinte sau cu prea puţine cuvinte. Ţelul nostru este un vocabular cât mai bogat şi mai variat.

La fel de adevărat însă este faptul că anumite categorii de oameni exagerează în folosirea anglicismelor ajungând chiar la abuzuri. Un rol deosebit în dezvoltarea acestui fenomen îl are mass-media, care după cum bine ştim reprezintă “a patra putere în stat” dar şi un important factor cultural-educativ. Cantitatea foarte mare a anglicismelor folosite chiar şi atunci când nu este cazul întâlnită în programul principalelor posturi de televiziune dar mai ales în revistele pentru tineri care duc de foarte multe ori la erori de limbă şi abuzuri ar trebui să ne îngrijoreze dar fără a se exagera, totuşi.

Ne propunem în această lucrare să abordăm anglicismele dintr-o perspectivă normativă având în vedere principalele aspecte ale influenţei engleze asupra românei dar şi una descriptivă care se opreşte asupra principalelor domenii în care se manifestă aceasta. Exemplele identificate şi comentate în lucrarea noastră au fost preluate din emisiunile principalelor posturi de televiziune şi din trei publicaţii pentru tineri (Bravo, Cool Girl, Bravo Girl!) în decursul anului 2006.

Autorul

Descarcă – gratuit – primul capitol din lucrarea Anglicismele în limba română, autor Donici Mihaela-Cristina.

Pentru lucrarea integrală (descarcă arhiva) este necesar acordul autorului (contact e-mail: miha_myd@yahoo.com).

ISBN 978-606-577-142-0

Cugetări, trăiri, sentimente, într-un curcubeu de … alese cuvinte, autor Prof. Iulian Cioroianu

Te sfătuiesc să lecturezi acest curcubeu de alese cuvinte pentru a te familiariza cu Mine – o umbră-n timp a lui Adam, pentru a simţi, asemeni mie, curenţii reci sau calzi ai propriului suflet la intersecţia cu dragostea, pentru încercarea de a pătrunde în propriul tău univers al cunoaşterii de sine, pentru a-ţi compara frustrările, cugetările, sentimentele, trăirile cu cele desenate de mine, pentru a-ţi găsi – sub masca versurilor mele – acel şablon cu care poţi descătuşa inima pentru cineva sau pentru ceva la care Tu în viaţă ai aspira.

Citeşte şi cel puţin te vei inspira.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a volumului de versuri Cugetări, trăiri, sentimente, într-un curcubeu de … alese cuvinte, autor Prof. Iulian Cioroianu.

ISBN 978-606-577-109-3

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, autor Prof. Iulian Cioroianu

Sistemul Microsoft Office 2007 este un set complet de software de birou şi server care poate contribui semnificativ la simplificarea sarcinilor zilnice de lucru:

  • interfaţa utilizatorului simplificată măreşte viteza activităţilor prin caracteristici precum: comenzi organizate în jurul unor scenarii sau obiecte speciale, bara de instrumente “Acces rapid” pentru accesarea cu un singur clic a comenzilor de oriunde în cadrul Office 2007;
  • numărul mare de aplicaţii auxiliare: SmartArt Graphics (pentru crearea graficelor şi efectelor speciale, Inspectorul de documente care permite găsirea (şi eventual eliminarea) comentariilor nedorite, a informaţiilor referitoare la persoane, a textelor ascunse sau a altor informaţii dintr-un document.
  • localizarea rapidă a informaţiilor cu căutare instantanee, inclusiv in fişierele ataşate, indiferent dacă acestea conţin texte scrise de mână sau înregistrări audio/video.

Prezenta lucrare se ocupă de cele patru aplicatii importante din pachetul Microsoft Office: Word, PowerPoint, Excel şi Access, precum şi modul de în care acestea îşi comunică datele. Un capitol special este dedicat Internetului şi serviciilor Web. Consideraţiile metodice privind predarea acestor aplicaţii în invatamantul preuniversitar, ilustrate şi cu ajutorul unei culegeri de probleme, încheie lucrarea.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, autor Prof. Iulian Cioroianu.

ISBN 978-606-577-138-3

Limbajul tinerilor – argou / jargon, autor Ţanu Pohrib Iuliana

Lucrarea de faţă nu îşi propune să condamne pătrunderea unui limbaj ,,cifrat’’ din româna actuală. Acest fenomen nu este în sine unul negativ şi nu avem motive să mergem până a-l numi un pericol pentru limba română.

La fel de adevărat însă este faptul că anumite categorii de oameni exagerează în folosirea argourilor şi jargoanelor ajungând chiar la abuzuri. Un rol deosebit în dezvoltarea acestui fenomen îl are mass-media, care reprezintă un important factor cultural-educativ.

Cantitatea foarte mare a argourilor şi jargoanelor folosite chiar şi atunci când nu este cazul întâlnită în programul principalelor posturi de televiziune, dar mai ales în revistele pentru tineri şi pe internet care duc de foarte multe ori la erori de limbă şi abuzuri ar trebui să ne îngrijoreze dar fără a se exagera totuşi.

Ne propunem în această lucrare să abordăm argoul şi jargoanele dintr-o perspectivă normativă având în vedere principalele aspecte ale influenţei acestora asupra limbii române, dar şi una descriptivă care prezintă contexte sau domenii în care se manifestă. Exemplele identificate şi comentate în lucrarea noastră au fost preluate din emisiunile principalelor posturi de televiziune, publicaţii pentru tineri (Bravo, Cool Girl, Bravo Girl!), ziare (Adevărul, Jurnalul Naţional, România liberă), dar şi discuţii cu tinerii, şi chiar navigări pe internet.

Autorul

Descarcă – gratuit – primul capitol din lucrarea Limbajul tinerilor – argou / jargon, autor Ţanu Pohrib Iuliana.

Pentru lucrarea integrală (descarcă arhiva) este necesar acordul autorului (contact e-mail: julyetta_4kyss@yahoo.com).

ISBN 978-606-577-137-6

Modalităţi de dezvoltare a capacităţilor creatoare ale şcolarului mic prin conţinuturile ariilor “Arte” şi “Tehnologii”, Înv. Elena Ţarălungă

“Există adesea, în prima copilărie, o prospeţime a imaginaţiei, o curiozitate neobosită, un fel de geniu poetic, pe care savanţii sau artiştii ajunşi la maturitate nu le pot găsi decât cu mare greutate”.

Pornind de le această remarcă a lui Gaston Berger din ,,L’homme moderne et son education” putem să ne îndreptăm atenţia spre o abordare cu încredere a problematicii creativităţii, susţinuţi de orientările din ,,Curriculum naţional” şi de ,,Planul – cadru de învăţământ”.

Respectând principiile de descentralizare, de flexibilizare şi de decongestionare a parcursului şcolar, putem să abordăm cu deosebită flexibilitate domeniul ariilor “Arte” şi “Tehnologii”. Valorificând cele mai de preţ însuşiri ale copilăriei (inventivitatea, fantezia, imaginaţia, căutările pasionate, elanul spre aventură şi cunoaştere regăsite în activităţile realizate la clasă) vom stimula şi vom forma inteligenţe indrăzneţe, oameni cu o gândire independentă, creativă.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Modalităţi de dezvoltare a capacităţilor creatoare ale şcolarului mic prin conţinuturile ariilor “Arte” şi “Tehnologii”, Înv. Elena Ţarălungă.

ISBN 978-606-577-128-4

An overview of the education in the UK – obtaining relevant information for the romanian education, autor Nagy Melinda

Through my presentation of the British educational system I will constantly make reference to the Romanian educational system in terms of differences, similarities and possible improvements. By this book I want to present an alternative for the actual Romanian school system, by highlighting the positive aspects of the British education. I do not mean that we should import the British education as it is, but that we should make a clear system of ourselves and try to maintain its stability and then we may have a reliable system, too with better performance in Europe.

Author

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării An overview of the education in the UK – obtaining relevant information for the romanian education, autor Nagy Melinda.

ISBN 978-606-577-125-3

Aspecte metodice privind predarea – învăţarea – evaluarea capitolului: „Instalaţia de distribuţie a motoarelor cu ardere internă”, autor Roxana Cîrcota

Tema abordată mi-a permis pe de o parte valorificarea experienţei didactice în predarea disciplinelor tehnice, iar pe de altă parte a fost o provocare pentru găsirea de soluţii privind diversificarea metodelor de instruire şi a tehnicilor de evaluare în scopul formării competenţelor specifice disciplinei.

Lucrarea, care este rezultatul activităţii de documentare, experimentare şi observare precum şi al valorificării experienţei la catedră şi al experienţei practice în producţie, oferă un posibil model de abordare teoretică şi metodică a predării modulului „Tehnologii în mecanica motoarelor” având drept scop perfecţionarea procesului instructiv-educativ.

Lucrarea se adresează atât inginerilor-profesori cât şi maiştrilor instructori care se ocupă de pregătirea de bază a elevilor de clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii, nivel II, pregătire prin care elevii trebuie să dobândească abilităţi, cunoştinţe şi competenţe generale în domeniile de calificare de la nivelul II, care să le permită fie continuarea pregătirii la nivelul III, fie integrarea pe piaţa muncii.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Aspecte metodice privind predarea – învăţarea – evaluarea capitolului: „Instalaţia de distribuţie a motoarelor cu ardere internă”, autor Roxana Cîrcota.

ISBN 978-606-577-122-2

Eficienţa activităţilor diferenţiate matematice cu elevii din ciclul primar, autor Hoca Letiţia Carmen

În contextul actual, al intensificării eforturilor de redimensionare a politicii educaţionale în sensul asigurării educaţiei pentru toţi, al egalizării şanselor de acces şi reuşită ale tuturor copiilor, indiferent de natura „diferenţelor” dintre ei, această lucrare doreşte a veni în sprijinul tuturor cadrelor didactice, în spiritul preţuirii şi abordării psihopedagogice a diversităţii elevilor, îmbinând un minim necesar de teorie cu utile sugestii practice.

Organizarea activităţii diferenţiate este cu atât mai necesară la matematică, cu cât la această disciplină de bază se constată cele mai frecvente rămâneri în urmă la învăţătură şi cele mai mari diferenţe între elevi,iar dificultăţile întâmpinate au cauze foarte diferite,ce nu pot fi combătute decât prin exerciţii diferenţiate concepute în mod adecvat.

Munca cu fişele, separate pe grupe de nivel, cu accent pe cele de sprijinire a elevilor rămaşi în urmă, reprezintă o mare valoare practică în şcoală , deoarece pe de-o parte previne rămânerea în urmă a elevilor cu dificultăţi la învăţătură şi astfel se poate contribui la eliminarea eşecului şcolar, iar pe de altă parte, stimulează elevii dotaţi cu aptitudini deosebite la obiectul matematică, cultivându-se creativitatea şcolarilor avansaţi.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Eficienţa activităţilor diferenţiate matematice cu elevii din ciclul primar, autor Hoca Letiţia Carmen.

ISBN 978-606-577-116-1

Valenţe formative ale activităţii de rezolvare şi compunere de probleme în direcţia cultivării creativităţii elevilor din clasele I – II, autor Muntean Adelia Maria

Pregătirea tehnică şi ştiinţifică a tinerei generaţii nu se poate face fără o viguroasă fundamentare matematică. În acest scop m-am hotărât să privesc cu mai mult interes această disciplină. În permanenţă am fost preocupată de găsirea acelor strategii de lucru care să-i determine pe elevi să participe activ şi conştient la lecţii, să-şi formeze o plăcere faţă de această disciplină, să-şi însuşească în mod conştient toate noţiunile matematice, să-şi dezvolte în permanenţă gândirea creatoare pentru a putea aplica în practică cele învăţate.

În urma experienţei la clasă, precum şi în urma informării pedagogice, am căutat să folosesc cât mai multe strategii activ participative ca: exerciţiul, învăţarea prin descoperire, problematizarea, algoritmizarea, munca independentă, activitatea diferenţiată, toate acestea ducând la o pregătire cât mai eficientă a elevului în domeniul matematicii.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Valenţe formative ale activităţii de rezolvare şi compunere de probleme în direcţia cultivării creativităţii elevilor din clasele I – II, autor Înv. Muntean Adelia Maria.

ISBN 978-606-577-114-7