Domenii | Autori

Arhiva

Mărimi și unități de măsură, autor Camelia Maria Preda

Cunoaşterea matematică şi, în general, cea ştiinţifică, nu se reduce la o simplă colecţie de fapte, ci reprezintă un mod de a gândi, o învăţare generativă adică învăţarea unui sistem de concepte care să le permită elevilor generarea de fapte noi care nu le-au fost predate. Pentru a înţelege cum învaţă copiii [...]

Modele atomice. Metode moderne de evaluare, autor Daniela Radoslav

După Democrit (460–370 î.e.n.) materia nu poate fi divizată la infinit. Continuând cu operaţia de divizare, se ajunge până la urmă la nişte particule care la rândul lor, nu mai pot fi subdivizate, denumite atomi. Materia fiind constituită din atomi şi din spaţiul vid care desparte atomii unii de alţii.
”Nu există nimic în afară [...]

Carențe vitaminice și minerale la păsări, autor Maria Camelia Nică

Rentabilitatea în sectorul avicol depinde de posibilităţile de realizare a unei producţii mari de carne şi de ouă cu un minim de cheltuieli. Pentru traducerea în fapt a acestui deziderat, ştiinţa şi practica avicolă au recurs la creşterea şi întreţinerea păsărilor înalt specializate genetic, la metode semiintensive, apoi intensive de creştere. Aceste metode au [...]

Evaluarea iniţială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă – strategii complementare, autor Ioana Cristina Pîslă

Cerinţa obiectivă de a conferi activităţii de instrucţie şi de educaţie o eficienţă sporită – generată de exigenţele vieţii contemporane – face necesară intensificarea eforturilor pentru a se asigura procesului de învăţământ un caracter cât mai raţional şi riguros prin: determinarea cât mai precisă a obiectivelor instruirii, organizarea conţinuturilor în concordanţa cu principalele caracteristici [...]

All About Lesson Planning, autor Mădălina Lupu

A lesson plan is an extremely useful tool that serves as a combination guide, resource and historical document reflecting the teaching philosophy, student population, textbooks, and most importantly, the teacher’s goals for our students. It can be described with many metaphors such as road map, blueprint, or game plan; but regardless of the analogy, [...]

Modalitǎţi de stimulare a învǎţǎrii diferenţiate în rezolvarea problemelor de coliniaritate, autor Mirela-Tatiana Corjos

În rândul noţiunilor geometrice un rol aparte îl reprezintǎ coliniaritatea. Problemele de coliniaritate determinǎ dezvoltarea gândirii creatoare a elevilor, deoarece pentru rezolvarea lor este necesarǎ utilizarea diferitelor cunoştinţe dobândite anterior precum şi deprinderea cu proprietăţile figurilor geometrice.

Cunoaşterea mai multor metode de rezolvare a problemelor de coliniaritate îi va feri pe elevi [...]

Enseigner le lexique en français langue etrangere a la maternelle, autor Andreea-Simona Târșoagă

L’objectif de notre travail est de saisir les techniques d’explication lexicale en français langue étrangère chez les petits enfants en contexte institutionnel.

Nous sommes intéressée de voir comment on introduit le vocabulaire chez les petits enfants et quelles sont les activités qui se prêtent mieux à ce type d’enseignement.

Descărcaţi gratuit Enseigner le [...]

Cărticica primăverii, autor Ana Cristina David

Două mari sărbători stau sub semnul primăverii: ziua de 8 Martie, ziua mamei și Paștele, sărbătoarea sfântă a Învierii.

Pentru a veni în sprijinul activităților care se realizează în grădiniță în această perioadă, dar și pentru a continua în familie activitățile din grădiniță. Am creat acest auxiliar didactic pentru educatoare, părinți și copii.
[...]