Domenii | Autori

Arhiva

Modele atomice. Metode moderne de evaluare, autor Daniela Radoslav

După Democrit (460–370 î.e.n.) materia nu poate fi divizată la infinit. Continuând cu operaţia de divizare, se ajunge până la urmă la nişte particule care la rândul lor, nu mai pot fi subdivizate, denumite atomi. Materia fiind constituită din atomi şi din spaţiul vid care desparte atomii unii de alţii.
”Nu există nimic în afară de spaţiu gol şi atomi”, afirmă reprezentanţii şcolii atomiste. Atomii diferă între ei prin formă, mărime, greutate şi stare de mişcare. Aceste însuşiri, denumite calităţi primare, formează esenţa lucrurilor. Calităţile secundare – temperatura, culoarea, mirosul, gustul – provin din impresii produse asupra simţurilor. Concepţiile lui Democrit au fost vehement criticate de Aristotel (389 – 322 î.e.n.). După Aristotel, materia este continuă şi infinit divizibilă, ceea ce înseamnă că nu există atomi. Concepţiile lui Aristotel au cunoscut o largă audienţă în următoarele două milenii. Geniala viziune a lui Democrit a rămas astfel o creaţie izolată, fără legătură cu cerinţele vremii, fără putinţa de a-şi dezvolta şi consolida baza ştiinţifică.

Descărcaţi gratuit Modele atomice. Metode moderne de evaluare, autor Daniela Radoslav.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-604-8

You must be logged in to post a comment.