Domenii | Autori

Arhiva

Aspecte privind activitatea Ministerului Instrucţiunii Publice sub conducerea Dr. Constantin Angelescu, autor Corina Petrică.

După Marea Unire de la 1918, învăţământul a cunoscut un proces de modernizare caracterizat prin intensivitate, extensivitate, dar şi sub aspectul calitativ. Pentru a putea aprecia ca fiind reale aceste calificative, se impun comparaţii cu perioadele istorice dinainte dar şi după, cu alte state şi apoi, identificarea unor elemente specifice acestei evoluţii în perioada interbelică. Se mai face aprecierea că modernizarea învăţământului românesc s-a realizat, după momentul 1918, sub semnul naţionalului, deoarece prin el se asigurau premisele unui stat cu o structură economică bine închegată.

Ideea de modernizare, pentru învăţământ în perioada mai sus amintită, este legată de numele dr.C. Angelescu, principalul legiuitor postbelic al şcolii româneşti. În postura de ministru al Instrucţiunii Publice – post pe care l-a ocupat mai bine de un deceniu – el a întocmit cele mai multe legi şcolare, a dat cele mai multe dispoziţii legate de bunul mers al şcolii, a făcut cel mai mare număr de numiri în şcoala şi administraţia centrală . Se poate spune că el revendică pentru şcoala românească interbelică meritele ridicării acesteia la standardele timpului său, la un învăţământ integrat sistemului european.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Aspecte privind activitatea Ministerului Instrucţiunii Publice sub conducerea Dr. Constantin Angelescu, autor Corina Petrică.

ISBN 978-606-577-009-6

Criza politică din anii 1870-1871. Un episod din istoria modernă românească – autor Corina Petrică

Despre evenimentele petrecute în intervalul 1870-1871 există în literatura de specialitate o bogată documentaţie şi, în acelaşi timp, destule „etichete”, conform cărora acestea ar avea un caracter antimonarhic, anticarlist, antidinastic sau republican.

Scopul acestei lucrări este de a prezenta evenimentele care au generat discuţiile, nu neapărat într-o ordine cronologică, şi să demonstreze că anticarlismul nu era substituit de antimonarhism şi implicit, de republicanism. S-a urmărit activitatea propagandistică din ţară, apoi reacţia marilor puteri, şi în cele din urmă detalierea evenimentelor din ţară.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Criza politică din anii 1870-1871.
Un episod din istoria modernă românească – autor Corina Petrică.

ISBN 978-606-577-007-2

Dr. Constantin Angelescu, Ministrul instrucţiunii în perioadele 1922 – 1926; 1927-1928 – autor Corina Petrică

Există numeroase personalităţi istorice, mai ales din perioada interbelică, cărora nu li s-a acordat atenţia ce li s-ar fi cuvenit din partea istoriografiei româneşti, cauzele care au determinat această „uitare” putându-se identifica în situaţia politică şi culturală a României după cel de-al doilea război mondial.
O asemenea personalitate, a cărei operă a fost numai parţial amintită, a fost dr. Constantin Angelescu, astfel încât publicul larg nu a auzit de el, deşi a avut merite deosebite în plan politic, dar mai ales în plan cultural, ocupând funcţia de ministru al Instrucţiunii Publice aproape întreaga perioadă interbelică.

Toate realizările lui sunt trecute sub semnul tăcerii, astfel încât nimeni nu mai ştie cine a fost şi ce a făcut dr. Angelescu, iar de la Spiru Haret istoria învăţământului va fi rescrisă, fiind eliminaţi cei care supărau regimul, chiar dacă au avut merite importante. Este necesar să se readucă în prim plan activitatea fostului ministru, deoarece considerăm că este importantă cunoaşterea personalităţilor care au continuat şi îmbunătăţit linia deschisă de predecesorii săi, ridicând învăţământul românesc la înalte standarde. Este un prim pas în recuperarea unei mari personalităţi.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Dr. Constantin Angelescu, Ministrul instrucţiunii în perioadele 1922 – 1926; 1927-1928 – autor Corina Petrică.

ISBN 978-606-577-008-9

Dr. Constantin Angelescu, Ministrul Instrucţiunii Publice – autor Corina Petrică

Învăţământul românesc, în perioada interbelică, a cunoscut o amplă acţiune de dezvoltare şi modernizare pentru asigurarea funcţionării unui stat cu o structură socială, economică şi culturală unitară.

Ideea de modernizare pentru învăţământ, în perioada mai sus amintită, a fost legată de numele dr.C. Angelescu, principalul legiuitor interbelic al şcolii româneşti. În postura de ministru al Instrucţiunii Publice a determinat realizarea cadrului legislativ pentru învăţământul primar şi secundar, a demarat o amplă acţiune pentru construcţia de şcoli şi a dat cele mai multe dispoziţii legate de bunul mers al şcolii. Se poate spune că el revendică pentru şcoala românească interbelică meritele ridicării acesteia la standardele timpului său, la un învăţământ integrat sistemului european.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Dr. Constantin Angelescu, Ministrul Instrucţiunii Publice – autor Corina Petrică.

ISBN 978-606-577-003-4