Domenii | Autori

Arhiva

Aspecte privind activitatea Ministerului Instrucţiunii Publice sub conducerea Dr. Constantin Angelescu, autor Corina Petrică.

După Marea Unire de la 1918, învăţământul a cunoscut un proces de modernizare caracterizat prin intensivitate, extensivitate, dar şi sub aspectul calitativ. Pentru a putea aprecia ca fiind reale aceste calificative, se impun comparaţii cu perioadele istorice dinainte dar şi după, cu alte state şi apoi, identificarea unor elemente specifice acestei evoluţii în perioada interbelică. Se mai face aprecierea că modernizarea învăţământului românesc s-a realizat, după momentul 1918, sub semnul naţionalului, deoarece prin el se asigurau premisele unui stat cu o structură economică bine închegată.

Ideea de modernizare, pentru învăţământ în perioada mai sus amintită, este legată de numele dr.C. Angelescu, principalul legiuitor postbelic al şcolii româneşti. În postura de ministru al Instrucţiunii Publice – post pe care l-a ocupat mai bine de un deceniu – el a întocmit cele mai multe legi şcolare, a dat cele mai multe dispoziţii legate de bunul mers al şcolii, a făcut cel mai mare număr de numiri în şcoala şi administraţia centrală . Se poate spune că el revendică pentru şcoala românească interbelică meritele ridicării acesteia la standardele timpului său, la un învăţământ integrat sistemului european.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Aspecte privind activitatea Ministerului Instrucţiunii Publice sub conducerea Dr. Constantin Angelescu, autor Corina Petrică.

ISBN 978-606-577-009-6

You must be logged in to post a comment.