Domenii | Autori

Arhiva

Impactul curriculumului la decizia şcolii asupra dezvoltării competenţelor elevilor în aria curriculară limba și comunicare la clasele I-IV, autor Mariana Păun

În înfăptuirea unui învăţământ modern, formativ, predarea – învăţarea interdisciplinară este o condiţie importantă. Corelarea cunoştinţelor de la diferitele obiecte de învăţământ contribuie substanţial la realizarea educaţiei elevilor, la formarea şi dezvoltarea flexibilităţii gândirii, a capacitaţii lor de a aplica cunoştinţele în practică.Corelarea cunoştinţelor fixează şi sistematizează mai bine cunoştinţele, o [...]