Domenii | Autori

Arhiva

Eficientizarea activităţii de predare-învăţare a noţiunilor geografice prin utilizarea metodelor activ-participative la elevii claselor a IV-a, autor Daniela Ușurelu

Prin studiul geografiei, şcolarul mic trebuie îndrumat spre fenomenele geografice care îi sunt accesibile şi care să-l intereseze. Interesul şi capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a mediului geografic în care trăiesc sunt legate şi de educarea gustului pentru frumosul din natură. Pe măsură ce copilul învaţă “să vadă” natura, va înţelege armonia formelor şi [...]