Domenii | Autori

Arhiva

Măsurarea mărimilor electrice şi electronice, autor Antoaneta Butoarcă

Lucrarea de faţă prezintă un complex de cunostinţe sintetizate care asigură interdisciplinaritatea noţiunilor studiate la mai multe module tehnice pe parcursul liceului, dar şi la discipline de studiu cum este fizica și matematica.

Noţiunile prezentate sunt utile, cu precădere, elevilor liceelor tehnologice sau şcolilor de maiştri, studenţilor şi profesorilor-ingineri [...]