Domenii | Autori

Arhiva

Piemontul Cotmeana, autor Ana Maria Bouleanu

Lucrarea de faţă cuprinde o analiză a factorilor fizico – georgrafici şi legătura acestora cu modelarea actuală a reliefului, respectiv torenţialitatea în Piemontul Cotmeana.

Resursele naturale locale, predominanţa terenurilor agricole, existenţa unor activităţi industriale, vegetaţia, solul, apele de suprafaţă şi de adâncime sunt numai câteva din trăsăturile esenţiale ale Piemontului Cotmeana, care constituie în [...]