Domenii | Autori

Arhiva

Realizarea prin soft a circuitelor logice secvenţiale, autor Luigi Ionescu

Chiar dacă mulţi algoritmi de sinteză şi analiză sunt implementaţi în aplicaţii software, chiar dacă sistemele logice complexe pot fi descrise prin limbaje de descriere hardware pe baza cărora este posibilă sinteza, modelarea, simularea şi analiza, proiectantul trebuie să cunoască mecanismele logice care stau la baza fiecărei acţiuni.

Lucrarea de faţă abordează principalele [...]