Domenii | Autori

Arhiva

UNESCO model – guidelines and examples for high-school level, author Marian Dragomir

UNESCO model – guidelines and examples for high-school level, author Marian Dragomir

Lecturați gratuit UNESCO model – guidelines and examples for high-school level, author Marian Dragomir

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2620-1

Programele de recuperare a copiilor şi tinerilor cu abandon educativ, autor Marian Dragomir

Educaţia individualizată necesară recuperării elevilor cu tendinţă de abandon educativ cere o pregătire psihopedagogică specifică a profesorilor antrenaţi în acest program. Aceasta se datorează nevoii de cunoştere atât a caracteristicilor personale sau culturale ale elevilor precum stilul de învăţare sau deschiderea către anumite nişe sociale, cât şi a caracteristicilor ce ţin de dinamica dezvoltării [...]

Paradigma comunicării verbale la adolescenţi, autor Marian Dragomir

Cartea de faţă are ca temă observarea în termeni generali a paradigmei comunicaţionale dezavuată de adolescenţi. Această temă şi necesitatea unei dezbateri mai amănunţite, reprezintă rodul unei observaţii personale, dar şi al interesului arătat de diferitele canale media cât şi de perspectivele universitare care au dedicat nenumărate tomuri pentru a defini acest subiect.

Comunicarea este prezentată ca un proces de interrelaţionare şi interdependenţă. Ceea ce se defineşte prin diatriba dezvoltată în cadrul acestui discurs sunt elementele de vocabular definitorii ale acestui grup ontologic. Diferenţele semantice, pragmatice rezidă în chiar modalitatea de relaţionare a tinerilor cu cei din jur. Canalul comunicaţional are un rol aparte în a imprima noi valori, majoritatea fiind caracterizate prin funcţia fatică.

Pornind pe filiera de ordin universitar se distinge munca doamnei Mioara Avram ce oferă o perspectivă unitară a fenomenelor de transformare a limbii vorbite în general. Astfel domnia sa constată faptul că dinamica limbajului are în cadrul semelor sale unii termeni conotativi precum: zbucium, frământare, efervescenţă, febrilitate, agitaţie, spectaculozitate sau boom, respectiv avalanşă, explozie, invazie, inflaţie. Aceste cuvinte vin să definească limbajul adolescenţilor, ce au tendinţa de a cripta noţiuni uzuale tocmai pentru a se defini semantic faţă de restul vorbitorilor.

Pornind de la aceste considerente se observă structura lucrării care se dezvoltă în jurul a două considerente: definirea paradigmei comunicaţionale a adolescenţilor din prisma unor teorii avizate ale limbajului şi ale psihologiei adolescentine şi definirea acestor perspective teoretice cu ajutorul unei metode de lucru destul de uzitate în momentul actual: metoda chestionarului.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Paradigma comunicării verbale la adolescenţi, autor Marian Dragomir.

ISBN 978-606-577-075-1