Domenii | Autori

Arhiva

Integrarea istoriei locale în predarea-învăţarea istoriei la clasele gimnaziale. Personalităţi tecucene. Istorici, doctori, pictori, oameni politici și chimiști, autor Cecilia Ţarin

Lucrarea îşi propune să realizeze o radiografie a societăţii tecucene de-a lungul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX din perspectiva analizării vieţii şi operelor personalităţilor născute sau crescute pe meleaguri tecucene. Informaţiile oferite de acest studiu pot suplini lipsa unor cercetări cu privire la viaţa şi operele personalităţilor. Totodată, lucrarea poate fi considerată [...]

Integrarea istoriei locale în predarea-învăţarea istoriei la clasele gimnaziale. Personalităţi tecucene. Scriitori, folcloriști și filosofi, autor Cecilia Ţarin

Lucrarea îşi propune să realizeze o radiografie a societăţii tecucene de-a lungul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX din perspectiva analizării vieţii şi operelor personalităţilor născute sau crescute pe meleaguri tecucene. Informaţiile oferite de acest studiu pot suplini lipsa unor cercetări cu privire la viaţa şi operele personalităţilor. Totodată, lucrarea poate fi considerată [...]

Credinţa şi faptele bune, după Epistolele Sfântului Apostol Pavel, reflectate în predarea religiei, autor Luminița Morar

Lucrarea se desfăşoară pe parcursul a 110 pagini, conţinutul fiind structurat pe un plan sistematic şi logic: Introducere – în care autoarea motivează alegerea acestei teme; Cap. I: Mărturisirea sau lucrarea credinței (remarcăm, în special: credinţa, ca virtute teologică; îndreptarea/mântuirea prin credinţă;); Cap. II: Faptele bune – credința lucrătoare prin iubire(cu accent pe trei [...]

Studiul stabilităţii structurilor spaţiale cu ajutorul matematicii, autor Prof. Aura Ignat

Situaţia de echilibru static se realizeazä pe sistemul de bază încărcat concomitent cu sarcinile date cu necunoscutele-deplasări având mărimile lor efective, dacă se impune condiţia ca reacţiile din blocările fictive să fie nule. Se obţine astfel un sistem de ecuaţii de condiţii care sunt ecuaţiile de echilibru static, numărul lor fiind egal cu numărul [...]

Cercetări privind comportarea materialului la ambutisarea complexă cu nervuri de reţinere, autor Prof. Aura Ignat

Prelucrarea prin ambutisare a pieselor de configuraţie complexă, ca de altfel orice alt proces de deformare, poate fi privită ca un sistem.
Descrierea oricărui procedeu de deformare ca un sistem este necesară pentru orice dezvoltare sau cercetare în domeniu şi mai ales atunci când se doreşte determinarea influenței diverşilor factori asupra preciziei şi calităţii pieselor [...]

Promovarea imaginii școlii. Decizie și previziune. Ghid rapid pentru comisiile de marketing, autor Simona Buzea

În general, personalul de conducere sau cadrele didactice consideră că, la momentul când au ales să lucreze în învățământ, fișa postului nu includea atribuții legate de promovarea imaginii școlii și, în continuare, există puțină informație care să-i ajute să învețe exact cum să facă acest lucru. Dintre multele cărți de marketing, foarte puține se [...]

Grupuri de permutări, autor Mihaela Antoce

Lucrarea elaborată de prof. Antoce Mihaela își propune să ofere o bază amplă de cunoștințe de algebră, utilă studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

Primul capitol abordează câteva noțiuni de teoria grupurilor necesare celorlalte capitole, care urmează.

Cel de-al doilea capitol începe cu definirea noțiunii de permutare (substituție), a compunerii (produsului) permutărilor și proprietăților compunerii…

În [...]

Îndreptarea după Epistolele pauline şi după Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacob, autor Elena Nedelcu

Modelul suprem de îndreptare a creştinului este Domnul nostru Iisus Hristos. Vorbind despre condiţiile îndreptării care sunt harul, credinţa şi faptele bune, se subliniază în mod esenţial integrarea fiinţială în starea de îndreptare prin Sfintele Taine. Darurile din Împărăţia Treimii iubitoare pentru credinciosul îndreptat sunt copleşitoare: înfierea divină, starea de mărire, dreptate şi sfinţenie, [...]

Futurity in English and Romanian, autor Adriana Enescu

Confronted with the richness of the English tense system, the Romanian learner is baffled, shocked and often finds it difficult to choose the right form. He does not know what the English tense means. His task is unusually complex. He must reinterpret his seven native tenses in terms of the corresponding sixteen English tenses. [...]

Methodological guide for cross-curricular activities

This paperwork has been made with the contribution of the students and teachers from the 9 schools involved in the multilateral Comenius project “ART AND SCIENCE- The Best Ambassadors of the National Values within Europe” national ID: 12-PM-14-DJ-RO, LLP No: 2012-1-RO1-COM06-22154 1.
1. “Tudor Arghezi” High School, CRAIOVA, ROMANIA –project coordinator
2. “Elias Canetti” [...]