Domenii | Autori

Arhiva

Modalităţi de îmbogăţire, activizare şi nuanţare a vocabularului prin lecţiile de limba română în ciclul primar, autor Inst. Ionescu Constantin

Capacitatea de expresie a unei limbi rezidă în însăşi bogăţia vocabularului ei. Limba română dispune de un vocabular pe cât de bogat, pe atât de felurit, capabil să exprime cele mai subtile idei şi mai nuanţate stări morale. Odată cu progresul social, economic şi cultural, vocabularul se îmbogăţeşte cu termeni noi. Pătrunderea unui număr cât mai mare de termeni tehnici şi abstracţi în vocabularul limbii noastre se înscrie în litera şi spiritul testamentului literar lăsat de Ienăchiţă Văcărescu urmaşilor săi, noile expresii lexicale demonstrează că mijloacele expresiei se îmbogăţesc. Neologismele au darul de a îmbogăţi vocabularul, sporindu-i capacitatea de a exprima cât mai precis, mai nuanţat şi cu mai multă fineţe unele idei şi sentimente. Un neologism poate fi întrebuinţat, dacă el corespunde unei necesităţi reale de exprimare. Ion Heliade Rădulescu spunea:
„Trebuie să ne împrumutăm, dar trebuie foarte bine să băgăm de seamă să nu pătimim cu negustorii aceia care nu îşi iau bine măsurile şi rămân bancruzi (mofluzi). Trebuie să luăm numai acelea ce ne trebuie şi de acolo de unde trebuie şi cum trebuie”.
În învăţământul de toate gradele studiul lexicului merită o atenţie mai mare, deoarece lexicul este aspectul cel mai specific al fiecărui stil funcţional (beletristic, ştiinţific, administrativ, şi publicistic).

Îmbogăţirea şi perfecţionarea vocabularului constituie un lucru mult mai greu de realizat decât însuşirea normelor gramaticale ale limbii materne. Şcoala are rolul esenţial în educarea limbajului. Înainte de toate, şcoala va acţiona pentru a face din limbă un instrument din ce în ce mai precis, mai corect şi mai expresiv în serviciul gândirii şi al comunicării. Dascălul va conduce elevul spre conştientizarea posibilităţilor de utilizare a limbii, de structurare mai bună a exprimării, a gândirii sale, deci îi va oferi instrumentele de care are nevoie fără a uita vreodată că esenţială nu este memorarea noţiunilor, ci capacitatea de a le aplica.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Modalităţi de îmbogățire, activizare şi nuanțare a vocabularului prin lecţiile de limba română în ciclul primar, autor Inst. Ionescu Constantin

ISBN 978-606-577-061-4