Domenii | Autori

Arhiva

Program de parteneriat educațional școală-familie pentru elevii cu dificultăți de adaptare școlară, autor Florența Munteanu

Parteneriatul educațional reprezintă un demers complex, în care sunt implicate în primul rând procesele de comunicare și colaborare, iar împreună vin în sprijinul elevului în procesul său educativ. Acesta se referă la toate procesele, începând cu proiectarea, luarea deciziilor optime, acţiunea, până [...]