Domenii | Autori

Arhiva

Impactul activităților nonformale în procesul instructiv-educativ la ciclul primar, autor Iuliana Loredana Matei

Aceste activități cunoscute de obicei sub denumirea de activități extracurriculare se referă la toate acele activități care sunt desfășurate în afara orelor de curs și care dezvoltă la elevi competenţe şi atitudini cum ar fi: competenţe interpersonale, încrederea în sine, responsabilitatea, capacitatea de lucru în echipă, disciplina, capacităţi [...]