Domenii | Autori

Slănic Prahova – potenţialul turistic al orașului, autor Mihaela-Iuliana Cobzaru

Prezenta lucrare cuprinde şase capitole, ce încearcă să prezinte faptul că potenţialul turistic nu este suficient în dezvoltarea unei zone turistice, ci ea trebuie susţinută de un management adecvat, de o putere economică şi de o strategie bine pusă la punct, în vederea amenajării şi reamenajării cadrului turistic existent cât şi în demararea unor [...]