Domenii | Autori

Arhiva

Metode 3D în predarea matematicii, autor Teodor Crişan

Învăţarea interactivă se bazează pe interschimbul de informaţii şi idei, de experienţe şi reflecţii, de interpretări şi sugestii rezolutive, de opinii şi convingeri, de impresii şi atitudini, pe interacţiunile sociale care se stabilesc în interiorul clasei de elev ori al micro-grupurilor sau între perechi. Este vorba de participarea fiecăruia la un exerciţiu al interactivităţii, la exersarea activă a propriei gândiri, a propriilor operaţii mintale, la efectuarea unor activităţi constructive şi înre-gistrări de progrese, la dezvoltarea priceperii de a lucra cu ceilalţi în înţelgere şi armonie.

Evantaiul metodelor interactive este foarte larg şi în extindere continuă. Comun tuturor le este respectarea unor reguli de participare aşa cum ar fi: respect reciproc, atitudine pozitivă, ascultare până la capăt a celui care vorbeşte fără a interveni sau întrerupe, abţinere de a monopo-liza discuţia, punctualitate, interzicerea ironiilor şi jignirilor, folosirea unui limbaj adecvat, ana-liza faptelor nu a persoanelor etc.

Instruirea bazată pe calculator este o modalitate de lucru integrată organic în sistemul de predare-învăţare obişnuit. Ea este condiţionată de asigurarea resurselor hardware (aparatură tehnică) şi resurselor software, adică programe educaţionale, înregistrări multimedia destinate învăţării diferitelor conţinuturi.

Lucrarea de faţă îsi propune dezvoltarea unei aplicaţii folosind grafica 3D pe calculator şi integrarea acesteia în procesul de predare-învăţare la disciplina matematică.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Metode 3D în predarea matematicii, autor Teodor Crişan

ISBN 978-606-577-814-6

Inversele generalizate ale unei matrici, autor Teodor Crişan

În primul capitol al lucrării sunt redate noţiunile folosite în abordarea temei referitoare la spaţii vectoriale, subspaţii vectoriale, aplicaţii liniare, spaţii vectoriale euclidiene, spaţii vectoriale euclidiene normate şi metrice, baze ortogonale şi ortonormate, cea mai bună aproximare.

Lucrarea continuă cu capitolul al doilea, „Inverse generalizate” în care se arată construcţia unui g –inverse a unei matrice Amxn cu rang(A)≠0.

Capitolul al treilea prezintă rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare atunci când rang(A)=min(m,n) şi rang(A)

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Inversele generalizate ale unei matrici, autor Teodor Crişan

ISBN 978-606-577-813-9