Domenii | Autori

Arhiva

Exemple de subiecte rezolvate pentru bacalaureat. Chimie organică, autor Prof. Hoffer Ildikó

Lucrarea de faţă se bazează pe asimilarea şi fixarea cunoştinţelor de chimie organică prin intermediul rezolvării de probleme.

Soluţiile problemelor sunt explicate pentru a dezvolta gândirea în căutarea soluţiilor, oferă un mijloc de verificare a cunoştinţelor, de îmbogăţire a lor şi contribuie la dezvoltarea gândirii logice.

Recomand această lucrare elevilor care se pregătesc pentru examenul de bacalaureat şi celor care au parcurs manualele de chimie (clasa a X-a şi a XI-a) şi şi-au însuşit cunoştinţele teoretice necesare.
Subiectele rezolvate au fost selectate din variantele şi subiectele date de minister.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Exemple de subiecte rezolvate pentru bacalaureat. Chimie organică, autor Prof. Hoffer Ildikó

ISBN 978-606-577-266-3