Domenii | Autori

Arhiva

Adverbul şi locuţiunea adverbială în limba română, autor Maghiar Adina

Există numeroase situaţii în care un cuvânt pare a se încadra la mai multe părţi de vorbire. Trecerile de la o parte de vorbire la alta sunt uneori consacrate, devenite stabile şi uzuale, alteori ocazionale, în special ultima situaţie precum şi trecerile limitate contextual (binişor este substantiv numai în locuţiunea cu binişorul).

Unele adverbe [...]

Monografia prepoziţiei pe, autor Adina Maghiar

Foarte multă lume se întreabă ce s-ar putea scrie de-a lungul atâtor pagini despre un simplu cuvânt, format din două litere: PE.

Alegerea acestei teme a însemnat o provocare.. Urmărind rolul acestei prepoziţii în construcţiile din diferite texte literare sau publicaţii, am putut înţelege importanţa unui simplu cuvânt în structura unei limbi. Folosim prepoziţia aproape în orice enunţ, deşi ea trece de multe ori neobservată. Raportată la un subiect sau predicat, prepoziţia poate părea fără valoare. Totuşi, aşa cum au calificat-o lingviştii, ea este un instrument gramatical fără de care vocabularul nostru nu ne-ar permite să exprimăm anumite noţiuni.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Monografia prepoziţiei pe, autor Adina Maghiar

ISBN 978-606-577-232-8

În căutarea sufletului românesc, autor Adina Maghiar

Lucrarea aceasta cuprinde o incursiune în spiritualitatea românească, încercând să evidenţieze anumite trăsături ale profilului omului românesc, ale modului nostru de viaţă şi a viziunii asupra temelor fundamentale ale existenţei. Avem nevoie de cunoaşterea intimă a acestui popor pentru a ne putea orienta în viitor şi pentru a şti să adaptăm şi să personalizăm cerinţele lumii actuale, contribuind la devenirea istorică într-un sens unic.

Civilizaţia europeană se află într-o schimbare permanentă, dinamismul caracterizând toate categoriile vieţii. Ţara noastră trebuie să modereze starea contemplativă, dorul de nemurire pentru a putea exista cu adevărat în structurile europene şi universale, afirmându-se, valorificându-şi resursele, progresând în conştiinţă şi demonstrând că România nu numai se află în lume, dar şi lumea se află în România, că există şi în noi o sete demiurgică de integrare activă în devenirea istorică.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării În căutarea sufletului românesc, autor Adina Maghiar

ISBN 978-606-577-233-5