Domenii | Autori

Arhiva

Teste de nota 10. Limba română, autori Mihaela Rely Avram, Mihaela Valentina Ciolacu

Lecturați gratuit Teste de nota 10. Limba română, autori Mihaela Rely Avram, Mihaela Valentina Ciolacu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3096-3

Teste de nota 10. Matematică, autori Mihaela Rely Avram, Mihaela Valentina Ciolacu

Lecturați gratuit Teste de nota 10. Matematică, autori Mihaela Rely Avram, Mihaela Valentina Ciolacu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3019-2

Matematică…povestită – Partea I – Suport de curs pentru pregătirea examenului de bacalaureat, profil real, autor Martin Elena Liliana

Lecturați gratuit Matematică…povestită – Partea I – Suport de curs pentru pregătirea examenului de bacalaureat, profil real, autor Martin Elena Liliana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2518-1

Pregătirea elevilor de clasa a VII-a pentru Evaluarea Națională, autor Gheorghiță Adrian Ștefan

Lecturați gratuit Pregătirea elevilor de clasa a VII-a pentru Evaluarea Națională, autor Gheorghiță Adrian Ștefan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-30-5

Evaluare Națională Matematică – 100 de teste pregătitoare (Partea a II-a), autor Ion Pufulete

Lecturați gratuit Evaluare Națională Matematică – 100 de teste pregătitoare (Partea a II-a), autor Ion Pufulete

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1397-3

Evaluare Națională Matematică – 100 de teste pregătitoare (Partea I), autor Ion Pufulete

Lecturați gratuit Evaluare Națională Matematică – 100 de teste pregătitoare (Partea I), autor Ion Pufulete

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1303-4

Funcții continue, autor Alina Ciubotariu

Cartea doamnei Alina Ciubotariu constituie un ajutor oferit studiului unor noțiuni abstracte – Funcții continue și Aplicații ale continuității acestora, noțiuni cu care se întâlnesc elevii de liceu în clasa a XI-a. Prezenta carte aduce contribuții valoroase pentru înțelegerea și aprofundarea acestor noțiuni grele, fundamentale unui viitor matematician, dar și plăcerea unei lucrări bine [...]

Matematică – Clasele V-VIII. Manual de autoevaluare a noțiunilor de bază, autor Prof. Petrică Tiron

Lucrarea se adresează elevilor care au acumulat lacune în pregătirea matematică, celor care sunt prevăzători și nu vor să ajungă în situația de a avea lipsuri în cunoștințe, profesorilor care au elevi ce necesită educație remedială sau profesorilor care doresc să găsească formulări cât mai simple și mai clare. Limbajul folosit este de multe [...]

Geometrie clasa a VIII-a. Manual de autoevaluare a noțiunilor de bază, autor Prof. Petrică Tiron

Lucrarea de față își propune să ofere o modalitate rapidă și simplă de a parcurge sistematic și de a însuși temeinic noțiunile de bază ale geometriei de clasa a VII-a. Noțiunile și exemplele prezentate odată însușite vor însemna încheierea nivelului I („level I”) în învățarea matematicii și o bază solidă pentru atingerea unor niveluri [...]

Geometrie clasa a VII-a. Manual de autoevaluare a noțiunilor de bază, autor Prof. Petrică Tiron

Lucrarea de față își propune să ofere o modalitate rapidă și simplă de a parcurge sistematic și de a însuși temeinic noțiunile de bază ale geometriei de clasa a VII-a. Noțiunile și exemplele prezentate odată însușite vor însemna încheierea nivelului I („level I”) în învățarea matematicii și o bază solidă pentru atingerea unor niveluri [...]

Algebră clasa a VIII-a. Manual de autoevaluare a noțiunilor de bază, autor Prof. Petrică Tiron

Lucrarea de față își propune să ofere o modalitate rapidă și simplă de a parcurge sistematic și de a însuși temeinic noțiunile de bază ale algebrei de clasa a VIII-a. Noțiunile și exemplele prezentate odată însușite vor însemna încheierea nivelului I („level I”) în învățarea matematicii și o bază solidă pentru atingerea unor niveluri [...]

Algebră clasa a VII-a. Manual de autoevaluare a noțiunilor de bază, autor Prof. Petrică Tiron

Lucrarea de față își propune să ofere o modalitate rapidă și simplă de a parcurge sistematic și de a însuși temeinic noțiunile de bază ale algebrei de clasa a VII-a. Noțiunile și exemplele prezentate odată însușite vor însemna încheierea nivelului I („level I”) în învățarea matematicii și o bază solidă pentru atingerea unor niveluri [...]

Învăț la matematică. Caietul elevului din clasa I, autor Adela Stoica

Exerciţiile de matematică propuse sunt potrivite pentru perioada când cei mici se familiarizează cu noţiunea de cifră şi număr.
Rezolvate individual sau pe grupe, fişele de lucru vin în
completarea suportului oferit de manualele şcolare şi pot fi utilizate în diferite momente ale lecţiei sau ca temă pentru acasă.

Descărcaţi gratuit Învăț la [...]

Utilizarea tehnologiilor moderne în activitatea didactică, autor Adela Stoica

Societatea actuală este una informatizată, majoritatea locurilor de muncă sunt orientate spre exploatarea informaţiei. Dinamica schimbărilor este ameţitoare iar oamenii trebuie să demonstreze flexibilitate, capacităţi sporite de adaptare.
Învăţătorul trebuie să-şi adapteze metodele, practicile clasice şi să găsească strategii care să permită “a produce“ elevi cu noi aptitudini: autonomie şi flexibilitate, capacitate de cooperare şi [...]

Caiet didactico-metodic interdisciplinar – „Modalităţi de aplicare a teoriei mulţimilor în biologie”, autor Prof. Mariana Vlad

În lucrarea de faţă vom arăta cum, folosind noţiunile însuşite de elevi la matematică încă din clasa a V-a, am căutat să fac lecţiile mai accesibile, şi anume la acele teme care, prin particularitatea lor, solicitau o astfel de interpretare care să aibă o bază trainică de înţelegere.
Pe lângă literatura de specialitate, în pregătirea [...]

Metodica predării-învăţării ecuaţiilor algebrice cu coeficienţi reali în învăţământul preuniversitar, autor Prof. Duţa Culachi

Profesorul trebuie să ştie ce îi oferă manualul pentru îndeplinirea obiectivelor, are dreptul sau chiar obligaţia să regândească conţinutul propus de manual, deoarece s-ar putea ca acesta să nu cuprindă noutăţile din domeniu sau să aibă o viziune idealistă sau să nu corespundă nivelului de pregătire a elevilor.
[...]

Varietăţi diferenţiabile Riemann conexiunea Levi-Civita, autor Prof. Mariana Vlad

Lucrarea de față trebuie privită ca o nouă încercare, cu caracter didactic, de actualizare a cursului de Geometrie diferențială, prin expunerea mai întâi a noțiunilor teoretice de bază, noțiuni ce se înzestrează apoi cu structuri geometrice suplimentare: spațiul tangent, câmpuri de vectori, câmpuri de tensori, conexiuni liniare, etc.
Noțiunile introduse și însușirile lor sunt făcute [...]

Metode de rezolvare a ecuaţiilor algebrice, autor Vasilica Traiana Ghiţă

Prezenta lucrare îşi propune o prezentare sistematizată a metodelor de rezolvare a ecuaţiilor algebrice.
Capitolul I este pregătitor, fiind prezentate noţiunile de bază necesare în celelalte capitole.
În capitolul II sunt prezentate metode elementare de găsire a formulelor de rezolvare prin radicali a ecuaţiilor algebrice de grad mai mic sau egal cu patru.
Capitolul III este [...]

Mulțimi numerice, autor Loredana Bianca Cozocea

Scopul acestei lucrări este definirea riguroasă a principalelor mulţimi numerice şi prezentarea unor aspecte metodice privind predarea mulţimilor numerice în gimnaziu şi liceu.

Descărcaţi gratuit Mulțimi numerice, autor Loredana Bianca Cozocea.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-970-4

Proiectarea didactică de la A la Z pentru începători și nu numai, autor Violeta Cătălina Bulai

Principalul obiectiv al lucrării “Proiectarea didactică de la A la Z pentru începatori și nu numai” este sa vină in ajutorul începătorilor atât prin suportul teoretic, cât și prin exemplele oferite, dar să fie și un un instrument de lucru alternativ pentru profesorul de matematică exeprimentat, un ghid de practică educațională, [...]

Inele și ideale. Topologii, autor Violeta Cătălina Bulai

Lucrarea îşi propune să prezinte teoremele clasice de structură a inelelor în algebra modernă.

Capitolul I prezintă notiunile fundamentale de inel, subinel, ideal, inel factor, morfisme de inele și caracterizează o serie de clase particulare de inele. Sunt prezentate rezultatele principale legate de comportarea algebrică a acestor structuri precum și instrumentele de investigație specifice. [...]

Grupuri de permutări, autor Mihaela Antoce

Lucrarea elaborată de prof. Antoce Mihaela își propune să ofere o bază amplă de cunoștințe de algebră, utilă studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

Primul capitol abordează câteva noțiuni de teoria grupurilor necesare celorlalte capitole, care urmează.

Cel de-al doilea capitol începe cu definirea noțiunii de permutare (substituție), a compunerii (produsului) permutărilor și proprietăților compunerii…

În [...]

Tipuri de extinderi algebrice, autor Mihaela Antoce

Lucrarea elaborată de prof. Antoce Mihaela își propune să ofere o bază amplă de cunoștințe de algebră, utilă studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

În primul capitol sunt sunt abordate câteva noțiuni introductive referitoare la corpuri comutative.

În cel de-al doilea capitol sunt introduse diferite tipuri de extinderi algebrice, cum ar fi adjuncționare unei mulțimi la [...]

Funcţii polinomiale, autor George Giuvelic

Omul, după ce s-a molipsit de morbul cunoaşterii (…) va nesocoti întotdeauna lejeritatea lui „CREDE ŞI NU CERCETA”. Acum acest morb face parte din însăşi fiinţa umană. Ei bine, aceste funcţii polinomiale sunt singurele elemente ale matematicii care ne introduc în spaţiile cu mai multe dimensiuni, arătându-ne că ele există si că toate mărimile [...]

Metode 3D în predarea matematicii, autor Teodor Crişan

Învăţarea interactivă se bazează pe interschimbul de informaţii şi idei, de experienţe şi reflecţii, de interpretări şi sugestii rezolutive, de opinii şi convingeri, de impresii şi atitudini, pe interacţiunile sociale care se stabilesc în interiorul clasei de elev ori al micro-grupurilor sau între perechi. Este vorba de participarea fiecăruia la un exerciţiu al interactivităţii, la exersarea activă a propriei gândiri, a propriilor operaţii mintale, la efectuarea unor activităţi constructive şi înre-gistrări de progrese, la dezvoltarea priceperii de a lucra cu ceilalţi în înţelgere şi armonie.

Evantaiul metodelor interactive este foarte larg şi în extindere continuă. Comun tuturor le este respectarea unor reguli de participare aşa cum ar fi: respect reciproc, atitudine pozitivă, ascultare până la capăt a celui care vorbeşte fără a interveni sau întrerupe, abţinere de a monopo-liza discuţia, punctualitate, interzicerea ironiilor şi jignirilor, folosirea unui limbaj adecvat, ana-liza faptelor nu a persoanelor etc.

Instruirea bazată pe calculator este o modalitate de lucru integrată organic în sistemul de predare-învăţare obişnuit. Ea este condiţionată de asigurarea resurselor hardware (aparatură tehnică) şi resurselor software, adică programe educaţionale, înregistrări multimedia destinate învăţării diferitelor conţinuturi.

Lucrarea de faţă îsi propune dezvoltarea unei aplicaţii folosind grafica 3D pe calculator şi integrarea acesteia în procesul de predare-învăţare la disciplina matematică.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Metode 3D în predarea matematicii, autor Teodor Crişan

ISBN 978-606-577-814-6

Inversele generalizate ale unei matrici, autor Teodor Crişan

În primul capitol al lucrării sunt redate noţiunile folosite în abordarea temei referitoare la spaţii vectoriale, subspaţii vectoriale, aplicaţii liniare, spaţii vectoriale euclidiene, spaţii vectoriale euclidiene normate şi metrice, baze ortogonale şi ortonormate, cea mai bună aproximare.

Lucrarea continuă cu capitolul al doilea, „Inverse generalizate” în care se arată construcţia unui g –inverse a unei matrice Amxn cu rang(A)≠0.

Capitolul al treilea prezintă rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare atunci când rang(A)=min(m,n) şi rang(A)

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Inversele generalizate ale unei matrici, autor Teodor Crişan

ISBN 978-606-577-813-9

Primitive. Generalizări. Calcul cu primitive, autor Atitienei Sergiu

Volumul informaţiilor, se îmbogăţeşte mereu, teoria şi practica pedagogică progresează de aceea o îmbunătăţire a pregătirii de specialitate şi didactice se poate face doar prin formare şi perfecţionare continuă, care să aibă ca punct de plecare cerinţele învăţământului modern. După ani de acumulări, adunând, scăzând şi apoi adunând din nou îţi dai seama că, [...]

Clase speciale de suprafeţe, autor Atitienei Sergiu

Lucrarea de faţă conţine o clasificare a suprafeţelor evidenţiind anumite proprietăţi locale cât şi globale ale acestora.
În primul capitol se reamintesc câteva noţiuni din analiza matematică, ce sunt utilizate în mod curent în studiul curbelor şi suprafeţelor.
În următorul capitol se parcurg în mod gradual proprietăţile suprafeţelor din spaţiul euclidian tridimensional începând cu definiţia acestora, [...]

Operatori şi convexitate, autor Prof. Humă Irina Oana

Studierea funcţiilor convexe în clasa a XI-a presupune rezolvarea unei multitudini de exerciţii din analiză, algebră și geometrie – trigonometrie pe care elevii le regăsesc în cadrul temelor de recapitulare din clasa a XII-a.

Prin tematica acestei lucrări am urmărit consolidarea și aprofundarea elementelor legate de funcţii convexe dar și tratarea acestora din punct [...]

Exerciţii şi probleme distractive de matematică (clasa a V-a), autor Cristea-Armaşu Ramona-Iuliana

Cuprins

Operaţii cu numere naturale
Probleme de numeraţie
Şiruri de numere
Pătrate magice
Probleme cu mai multe soluţii
Probleme de logică şi perspicacitate
Careul isteţilor
Sudoku
Operaţii cifrate
Rezolvări

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Exerciţii şi probleme distractive de matematică (clasa a V-a), autor Cristea-Armaşu Ramona-Iuliana

ISBN 978-606-577-345-5

Thales şi Pitagora – fondatorii demonstraţiei ca mijloc de investigaţie în matematică, autor Prof. Humă Irina Oana

Lucrarea are în prima parte un scurt istoric al dezvoltării matematicii, punând accent pe activitatea celor doi prestigioși oameni de știință Thales și Pitagora.

Al doilea capitol prezintă teoremele lui Tales și Pitagora, reciprocele acestora și demonstrațiile lor, precum și aplicații
pentru fiecare din acestea.

Capitolul de metodică cuprinde teoreme de bază din geometria plană, demonstrații deosebite ale acestora folosind arii (la nivelul gimnaziului) și vectori (la nivelul liceului); contraexemple: pentru a ilustra mai bine eventuale greșeli ce se pot face; demonstrații fără cuvinte cu scopul de a arăta importanța figurilor geometrice și probleme.

Am selecționat probleme de mare interes și inventivitate, care să stimuleze imaginația, creativitatea și dorința de cunoaștere.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Thales şi Pitagora -fondatorii demonstraţiei ca mijloc de investigaţie în matematică, autor Prof. Humă Irina Oana

ISBN 978-606-577-249-6

Probleme de matematică de liceu. Şiruri de numere reale, autor Prof. Eugeniu Niculae

Introducerea și studiul șirurilor de numere în şcoală ocupă un loc esențial in învățământul matematic liceal. Experiența didactică, dezvoltarea matematicii și efortul continuu de a mări eficienţa actului pedagogic, au condus la forme consacrate și aproape general acceptate de a introduce șirurile de numere reale în matematica școlară.

Capitol de mare dificultate și fineţe, capitolul “Șiruri de numere. Criterii de convergenţă” stă la baza introducerii noțiunilor de limita unei funcții, funcții continue, funcții derivabile, practic la baza întregii analize matematice.

Este cunoscută importanța rezolvării de exerciții și probleme pentru buna asimilare a oricărui domeniu al matematicii, deci cu atât mai mult când este vorba de un domeniu cu un caracter mai abstract, asa cum este analiza matematică.

Menționăm că înțelegerea si utilizarea noțiunii de limită (de limita a unui sir), este fundamentală pentru parcurgerea oricărui capitol din analiza matematică.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Probleme de matematică de liceu. Şiruri de numere reale, autor Prof. Eugeniu Niculae.

ISBN 978-606-577-179-6