Domenii | Autori

Arhiva

Mulțimi, relații și funcții în matematica de gimnaziu, autor Mihaela Vîlcan


Modernizarea procesului de predare-învățare a Matematicii, în particular a Matematicii de gimnaziu, a fost și rămâne un proces continuu, o problemă actuală, mai ales când societatea, pe de-o parte, ne oferă noi aspecte și modalități de cercetare, iar, pe de altă parte, ne solicită cunoștințe și abilități de prelucrare și aplicare a acestora.
Din această perspectivă, prin tema dezvoltată, prezenta lucrare abordează elemente matematice într-o formă
modernă, ce derivă din valorificarea acestora în exemplele numeroase și variate, în exercițiile și problemele propuse, din sublinierea rolului lor în formarea gândirii logice a elevilor și a utilității acestor elemente în alte domenii și în practică.

Lecturați gratuit Mulțimi, relații și funcții în matematica de gimnaziu, autor Mihaela Vîlcan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4224-9

You must be logged in to post a comment.