Domenii | Autori

Arhiva

Specificul formării reprezentărilor şi însuşirii cunoştinţelor despre mediu la preşcolari, autor Antoneta Geanovu


Scopul principal al educației privind mediul înconjurător este acela de a oferi fiecărui individ posibilitatea de a manifesta o atitudine personală, responsabilă față de mediul în care trăieşte. Educația ecologică are semnificația deprinderii unui anumit mod de a înțelege relația dintre om şi mediul de viață, care nu este numai al său, ci şi al plantelor şi animalelor. Punctul de plecare al acestui demers îl constituie optica noastră ce trebuie să exprime respectul pentru mediul natural de care beneficiem cu toții şi pe care îl vor moşteni generațiile viitoare. Deci, este important ca noi, cei ce avem misiunea de a-i educa pe cei mici, să avem o conştiinţă ecologică bine conturată, pentru ca acțiunile pe care le desfăşurăm să fie eficiente şi credibile în fața copiilor.

Lecturați gratuit Specificul formării reprezentărilor şi însuşirii cunoştinţelor despre mediu la preşcolari, autor Antoneta Geanovu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4226-3

You must be logged in to post a comment.