Domenii | Autori

Arhiva

Integrarea copiilor hipoacuzici în şcolile de masă, autor Rodica Daniela Vlad


Integrarea copiilor cu dizabilităţi într-un sistem educaţional tradiţional (normal) presupune, în afara unor resurse materiale, financiare şi resurse umane. Resursele umane care pot asigura un anumit nivel de integrare sunt următoarele: copilul cu dizabilităţi, părinţii acestuia, copiii fără dizabilităţi, părinţii acestora şi cadrele didactice. La toate acestea se adaugă şi contextul social (acceptarea socială, climatul socio-afectiv) în care se încearcă integrarea. Oricum, integrarea şcolară ca acţiune premergătoare a integrării sociale, sau ca o componentă a integrării sociale trebuie să aibă în vedere dacă un astfel de demers este de natură să ducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii acestor copii cu dizabilităţi.

Lecturați gratuit Integrarea copiilor hipoacuzici în şcolile de masă, autor Rodica Daniela Vlad

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-62-7

You must be logged in to post a comment.