Domenii | Autori

Arhiva

Cum ne apropiem de… matematică?, autor Viorica Ciocănaru

Cei care dau viaţă lecţiilor, care mobilizează auditoriul, sunt dascălii care se mistuie în desfăşurarea lecţiilor, oamenii dăruiţi muncii destinate răspândirii culturii în viaţa şcolii şi în afara ei.
Elanul discipolilor se împleteşte benefic cu experienţa celor ce-i educă în realizarea lucrurilor importante. Acolo unde se lucrează „cu suflet pentru suflet şi minte”, în şcoală, dascălii se străduiesc ca învăţătura cu tot ceea ce înseamnă ea „să fie uneori un drum, totdeauna un orizont” după cu menţiona N. Iorga.

Am încercat să îmbin, pe parcursul anilor, cât mai armonios achiziţiile cognitive, volitiv-atitudinale, în speranţa ca tinerii mei discipoli vor valorifica experienţa dobândită prin adăugarea câte unei petale de cunoaştere şi simţire „mirabilei seminţe” a culturii personale.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Cum ne apropiem de… matematică?, autor Viorica Ciocănaru.

ISBN 978-606-577-010-2