Domenii | Autori

Arhiva

Substratul mitic şi folcloric al poveştilor lui Creangă, autor Oana-Manuela Ţepeş

Cu mijloace lingvistice dintre cele mai simple, Ion Creangă a realizat o operă atât de autentică, atât de vie, încât pare creată mai mult pentru a fi ascultată decât citită. Cititorul are impresia că asistă la un spectacol şi că aude actorii vorbind pe scenă.

Creangă nu şi-a scris poveştile şi povestirile ca filolog, etnograf sau arheolog ci ca adevărat martor al epocii sale din postura unui scriitor modern. Avem de-a face cu o operă meditată, elaborată de un artist care stăpânea puternic sensul ritmic şi muzical al formei. Acest artist s-a ridicat din rândurile ţărănimii. Este un moldovean din judeţul Neamţ care „ a fost odată” „la vârsta cea fericită”, „cum au fost toţi copiii, de când îi lumea asta şi pământul” şi care mai târziu a încântat copilăria multor generaţii cu poveştile sale pline de tâlc şi voie bună.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Substratul mitic şi folcloric al poveştilor lui Creangă, autor Oana-Manuela Ţepeş

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 10 lecturi, a 30 minute fiecare.

ISBN 978-606-577-365-3

Metode şi procedee în predarea limbii şi literaturii române, autor Oana-Manuela Ţepeş

Lucrările de specialitate au oferit de-a lungul timpului o serie de definiţii comunicării. Amintim că, în fapt, „comunicarea este expresia vieţii pentru că se află în inima vieţii umane, sociale” (Soitu L., Pedagogia comunicării). Putem face astfel uşor trimitere şi la dogma creştină „La început a fost Cuvântul”. Cuvântul a pus stăpânire pe viaţă, iar puterea lui este nebănuită. Comunicarea mai presupune interacţiune, socializare, relaţie.

În procesul instructiv-educativ comunicarea stă la baza transmiterii tuturor informaţiilor.

În faţa colectivului de elevi matematica, istoria, geografia, educaţia plastică, educaţia muzicală etc. devin la fel de importante ca şi limba română. Tot în aceeaşi măsură vin să contureze personalitatea celor pe care ne străduim să-i integrăm în societate.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Metode şi procedee în predarea limbii şi literaturii române, autor Oana-Manuela Ţepeş

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 20 lecturi.

ISBN 978-606-577-346-2

Cartea şi biblioteca, lăcaşuri ale conştiinţei planetare, autor Oana-Manuela Ţepeş

Biblioteca este un organism viu şi dinamic care pune la dispoziţia tuturor utilizărilor informaţia clară şi corectă. Uşa sa e deschisă spre noi toţi, e o poartă spre viitorul minţii individului.

Tendinţele actuale de a abandona arta lecturii sunt multiple, dar rămâne vie menirea dascălului şi a bibliotecarului, a profesorului documentarist, să insufle dorinţa de informare şi să continue să formeze caractere.

Rolul tradiţional va fi păstrat, deşi modernul ne obligă să îi acceptăm regulile. Astfel, îmbinând tradiţionalul cu modernul, stabilind coordonatele fundamentale ale colaborării, accedem spre orizontul informaţiei.

În această lucrare am argumentat că nevoia de cunoaştere şi informare este tot mai mare şi că întâlnirea cititorului cu cartea trebuie să fie una care să satisfacă cerinţele actuale.

“A comunica înseamnă a intra în orchestră” susţin mentorii Şcolii de la Palo-Alto, deci pentru a intra în orchestră trebuie să existe o comunicare, indispensabilă omului.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Cartea şi biblioteca, lăcaşuri ale conştiinţei planetare, autor Oana-Manuela Ţepeş

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 20 lecturi.

ISBN 978-606-577-347-9