Domenii | Autori

Arhiva

Metode activ participative în predarea disciplinelor socio-umane, autor Corina Palko

Metodele active și interactive au multiple valențe formative care contribuie la dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativității. Ele implica activ elevii în învățare, punându-i în situația de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a produce idei și opinii proprii, argumentate, de a le comunica celorlalți.