Domenii | Autori

Arhiva

Percepția elevilor asupra fenomenului de violență în mediul școlar, autor Laura Daniela Gavrilaș

Într-o lume care se mișcă în mare viteză pentru a-și atinge scopurile, inevitabil, apar și fenomene nedorite, manifestate prin ceea ce se numește violență. Cu toții ne naștem cu acel instinct de apărare care în unele situații poate deveni generatorul unei manifestări violente. Totul e să avem educația necesară care să ne permită să [...]

Indicatori psiho-comportamentali ai percepţiei stresului in bolile somatice cronice, autor Laura Daniela Gavrilaș

Teoria stresului trebuie considerată drept o concepţie deschisă despre asimilări şi achiziţii noi, apte sa determine noi orizonturi de cercetare privind complexitatea interrelaţiei om-ambianţă si noi progrese în cunoaşterea unor procese psiho-biologice precum adaptarea, homeostazia sau chiar îmbătrânirea.

Un rol deosebit în apariţia si amploarea stresului psihic îl au particularităţile genetice afective, cognitive, motivaţionale [...]

Comunicarea în organizaţii, autor Laura Daniela Gavrilaș

Aparent paradoxal, în tot acest ocean de comunicare ce ne înconjoară, simțim mai peste tot absența unei comunicări reale: aceleași cuvinte au sensuri diferite pentru interlocutori deosebiți ca pregătire și experiență; stările emoționale, sentimentele și intențiile cu care interlocutorii participă la comunicare deformează mesajul; ideile preconcepute și rutina influențează receptivitatea; diferențele culturale par [...]

Dezvoltarea creativităţii prin utilizarea jocurilor didactice, autor Laura Daniela Gavrilaș

În procesul de învăţământ se urmăreşte constituirea comportamentului creativ. Acesta presupune curiozitate ştiinţifică şi receptivitate faţă de nou, spirit de observaţie, de investigare şi atitudine interogativă, gândire divergentă şi spirit inventiv, capacitate de a stabili raporturi noi între cunoştinţe, fapte, obiecte, fenomene, evenimente, imagini, de a le combina şi restructura, de a le interpreta [...]

Notions générales de la didactique du français, autor Mihaela Popescu

Contrairement à une langue étrangère, une langue maternelle est acquise par la communication avec l’entourage et n’a pas besoin d’être « apprise » pour pouvoir être utilisée dans la vie quotidienne. Cependant, il serait faux de croire qu’une langue maternelle est toujours parfaitement maitrisée par ses locuteurs: ce n’est pas parce qu’une langue est [...]

Contribuții la îmbunătățirea managementului unei competiții sportive, autor Paul-Arghil Oltean

Ca ştiinţă aplicată în sport, managementul a condus la o mai bună organizare a activităţii sportive, a structurilor sportive şi a compartimentelor din cadrul acestora, la stabilirea atribuţiilor celor implicaţi în domeniul sportiv. Eficienţa sa este de necontestat, indiferent că vorbim de sport de loisir, de performanţă sau de activităţi fizice cu scop profilactic [...]

Model practic privind pregătirea echipei F.C. Universitatea 1919, autor Paul-Arghil Oltean

Această lucrare are drept scop observarea pregătirii echipei F.C. Universitatea 1919 în ultimii 2 ani competiţionali, înfiinţarea echipei, conducerea, lotul, obiective şi performanţe. S-au urmărit condiţiile de pregătire, baza materială, locurile de disputare a meciurilor şi rezultatele obţinute în campionat. De asemenea, a fost analizată evoluţia în timp a clubului F.C Universitatea 1919, forma [...]

Necesitatea şi rolul controlului de calitate a produselor agricole, autor Prof. Ec. Mihaela Tincuţa Busuioc

Ultimele decenii ale secolului XX au produs schimbări radicale în toate domeniile vieţii economice, politice şi sociale. Goana după un profit imediat şi cât mai substanţial şi se manifestă printr-o luptă acerbă pentru supremaţia în domeniul calităţii între firmele concurente.

Studiile de piaţă pun în evidenţă exigenţa tot mai crescută a consumatorilor pentru produsele [...]

Dismineralozele la păsări, autor Maria Camelia Nică

În creşterea tradiţională păsările beneficiază de condiţii naturale (soare, aer, spaţiu de mişcare, iarbă, pământ) dar producţiile obţinute sunt limitate, totuşi satisfăcătoare pentru producător.

În sistemul de creştere intensiv apare artificializarea condiţiilor de creştere şi exploatare cu o puternică solicitare metabolică în vederea realizării unor producţii ridicate.

Utilizarea nutreţurilor concentrate, produse în unităţi specializate [...]

Rolul educației nonformale la elevii din clasele I-IV, autor Cristina Pătrășcuță

Sistemul educaţional modern concepe educaţia şcolară ca pe un element din ce în ce mai important în strategia formativă, depăşind multe probleme. O problemă însă rămâne permanent în atenţia practicienilor şi a specialiştilor din domeniu: care este totuşi cea mai bună asamblare a abordărilor pedagogice [...]

Slang Theory, autor Ionela Iordan

Generally speaking, slang is representative for the spoken language. In spoken language, people normally utter words used in everyday conversation, which concern the common things of life.

From the point of view of cultural levels of the language, slang can be included on its lower levels, together with its local dialects, illiterate speech and [...]

Teaching Literature in an Optional Course for Middle School, autor Veronica Elena Bucur

Literature has been a subject of study in many countries at a secondary or tertiary level, but until recently has not been given much emphasis in the English learners’ classroom. It is only since the 1980s that this area has attracted again more interest among English teachers.

If the teaching of English language and [...]

Culegere de ghicitori, autor Maria Ostafe

Colecţia de mai jos se adresează copiilor, părinţilor, dar şi cadrelor didactice care le pot folosi în orice moment al lecţiei: ajută la captarea atenţiei,la „spargerea gheţii”, relaxează, energizează, incită la gândire, imaginaţie. Ele sunt culese special pentru a fi cât mai haioase şi interesante, astfel încât copiii să se regăsească în lumea frumoasă [...]

Portofoliul şi proiectul – metode complexe de evaluare, autor Maria Ostafe

„Modern” nu are semnificaţia de ceva mai bun decât „clasic”, ci, mai degrabă, de ceva nou, diferit de ceea ce este considerat a fi clasic şi o „alternativă”, o „complementaritate” la metodele clasice. Metodele alternative / moderne nu sunt, prin ele însele, nici mai bune, nici mai rele decât cele clasice / tradiţionale, ci, [...]

Propagarea luminii prin medii anizotrope, autor Daniela Radoslav

Undele electromagnetice se propagă prin vid fără să fie nevoie de un mediu suport. Pe baza acestor observaţii, Maxwell trage concluzia că lumina este undă electromagnetică. În cazul undelor electromagnetice rămâne valabilă teoria ondulatorie, avantajul este acela că fizica se eliberează de noţiunea de eter. Plecând de la concepţia electromagnetică a luminii, apare teoria [...]