Domenii | Autori

Arhiva

Agresivitatea în mediul şcolar liceal. Studiu de caz, autor Liliana Cristina Stoiculeţ

Agresivitatea, cu toate meritele pe care, trebuie să recunoaştem, le-a avut pe parcursul evoluţiei omului ca specie, a fost, totuşi, şi rămâne una din cele mai neplăcute şi mai dăunătoare forme de manifestare a comportamentului uman. Agresivitatea este şi va fi acel element al firii umane a cărui dezrădăcinare şi minimalizare va reprezenta un [...]

Agresivitatea la copiii cu C.E.S., autor Aurelia Drăgan

Modelele socio-culturale oferite de societate sunt foarte importante mai ales pentru copiii a căror personalitate este în formare. În acest sens un rol deosebit revine familiei care reprezintă primul mediu social de contact al copilului şi, totodată, primul model de cultură şi educaţie. Ori, astăzi a crescut foarte mult numărul familiilor dezorganizate, al copiilor [...]

Problematica psihopedagogică a evaluării şcolare, autor Maria Lazăr

Tehnicile de evaluare utilizate la ora actuală sunt distribuite pe un continuum, limitat, pe de o parte de tehnicile de testare pentru care există un model complet al răspunsului corect, iar pe de altă parte, de tehnicile de testare pentru care nu există un model complet al răspunsului corect. Instrumentele de evaluare sunt compuse [...]

Reconsidering Traditional Myths in Timberlake Wertenbaker’s The Love of the Nightingale and Paula Vogel’s Desdemona. A Play about a Handkerchief, autor Corina Lungu

The purpose of this book is to analyze Timberlake Wertenbaker’s The Love of the Nightingale and Paula Vogel’s Desdemona. A Play about a Handkerchief in relation to the hypotexts they are based on, i.e. Ovid’s Metamorphoses and Shakespeare’s Othello. The contemporary plays provide the traditional myths with new meanings, challenging the audience to reconsider [...]

Aspects of American Cultural Identity Reflected in Literature and Popular Culture, autor Corina Lungu

Cherished by some and criticized by others, the rigid Puritan tradition represents one of the major influences on the culture of the United States of America. Austere Calvinist values, consciousness of sin and preference of morality to beauty have shaped early American literature, but also affected later writers, such as Hawthorne. In the nineteenth [...]

Marin Preda, autor Rodica Mihai

De ce Marin Preda? Răspunsul a fost inspirat formulat de Florin Mugur. Ca şi el, citindu-l pe Marin Preda, simt acea „senzaţie de glorie”; Marin Preda este şi pentru mine „romancierul meu, încă din adolescenţă”. Miile de cuvinte pe care le-am citit despre opera lui, cuvinte care purtau judecata de valoare autorizată, îmi confirmau [...]

Structuri de Intelligence româneşti, autor Florina Vevera

In cadrul acestei lucrări voi prezenta trecutul structurilor de securitate si a securităţii ca instrument de politie politica în perioada comunistă, în perioada imediat următoare comunismului când întreaga societate româneasca încerca să prindă din urmă modelul democratic al popoarelor occidentale şi toate instituțiile,inclusiv cele militare şi de securitate au trebuit sa se reorganizeze pentru [...]

Sistemul românesc de securitate, autor Florina Vevera

În cadrul lucrării voi prezenta istoricul structurilor de securitate, înfiinţarea, evoluţia sistemelor de securitate din perioada post-modernă până în ceea ce numin noi o societate democratică. Pornind de la “poliţia politică” din perioada comunistă voi încerca să urmez etapele evoluţiei Serviciilor Secrete până la democratizarea politică ce a dus la restructurarea instituțiilor din sectorul [...]

The Structure of Phrases in English, autor Loredana Lazăr

This work is concerned with the structure of phrases and of simple sentences, kernels. The main focus is on showing that sentences have the same structure as phrases, on the basis of the X’-theory. The final chapter deals with some transformations in English, which prove that grammar based on the PSRs cannot give enough [...]

Protecţia infrastructurilor critice – imperative ale societăţilor europene moderne, autor Florina Vevera

Atacurile teroriste asupra unor mijloace de transport aerian, feroviar, subteran, rutier sau având ca ţinta sisteme informatice importante şi au pus amprenta asupra dezbaterilor care au avut loc la nivel guvernamental sau al structurilor de decizie politice şi militare, a documentelor elaborate, precum şi a deciziilor luate după 11 septembrie 2001.

Noi vulnerabilităţi ale [...]

Influent Communication, autor Florina Vevera

This self-study workbook has been designed for those with little (or no) experience in giving presentations, who need to prepare a presentation.

The workbook can be used on its own or in conjunction with a presentation skills course. It is in five sections, each of which contains information on presentations and activities [...]

Un punct de vedere asupra logicii, autor Hereş Radu Simion

Am scris în această carte ideile principale ale muncii mele de peste trei ani în domeniul matematicii.

Practic am tratat logica în sine, aplicaţii ale logicii în geometrie, precum şi o tentativă de demonstrare a Marii Teoreme a lui Fermat, care mie îmi pare plauzibilă. De asemenea, sunt tratate două din paradoxurile logice, precum [...]

Pamfletul în perioada medievală şi paşoptistă, autor Alina-Catrinel Grosu

Este o specie literară satirică, plină de violenţă , având un interes ocazional. În aria de cultură italiană, spaniola şi franceza, pamfletul s-a numit la început libel (de la cuvântul latin libellus care însemna cărticică). Cu secole în urmă, a fost întrebuinţat ca principal instrument de protest: politic, social ori religios.

Gen proteic si [...]

Images of the Holocaust in Poetry and the Novel, autor Mădălina Lupu

The Literature of the Holocaust aims at disclosing how the Holocaust has influenced, informed and has been revealed through the literatury imagination.

The problem for the writer who adopts the Holocaust as a domain for literatury scrutiny is in a sense, the reverse of the usual problem confronting the creator of imaginative literatury, who [...]

Sadoveanu şi „Oamenii Măriei Sale”, autor Anca Dumea

Datorită lui Sadoveanu, singurul dintre românii din secolul al XX-lea care, credea Călinescu, s-ar fi înţeles perfect cu Ştefan cel Mare, retrăim multe alte vieţi. Vieţi de care nu ştim nimic sau pe care le-am uitat şi care ar fi rămas uitate pentru totdeauna dacă nu ni le-ar fi povestit, cu rostirea sa magică, [...]

Sisteme strategice şi operaţionale de protecţie a infrastructurilor critice, autor Florina Vevera

Informaţia pentru securitatea infrastructurilor critice este componentă operaţională a informaţiei pentru securitatea naţională, definită în cadru doctrinar ca ,,produs analitic, rezultat al activităţii specializate de căutare, identificare, obţinere, prelucrare/procesare a datelor referitoare la disfuncţii, vulnerabilităţi, factori de risc, ameninţări, stări de pericol la adresa principiilor şi normelor politico-sociale statornicite prin Constituţie”.

În actualul mediu [...]

Studiul fizionomiei infrastructurilor critice, autor Florina Vevera

Ţinând cont de ultimele evoluţii în domeniu şi de creşterea gradului de globalizare se poate lua în considerare un nou concept de bună guvernare în domeniul infrastructurilor critice, concept care are potenţial de valorificare la nivelul instituţiilor internaţionale cât şi la nivel naţional.

Viaţa noastră a devenit din ce în ce mai dependentă de [...]

Influenţa infrastructurilor critice asupra dezvoltării social – economice armonioase, autor Florina Vevera

Mondializarea rapidă a utilizării comunicaţiilor electronice şi a tranzacţiilor comerciale sau financiar-bancare au desenat harta unei lumi din ce în ce mai interconectate, dar şi cu un coeficient de volatilitate mai ridicat al riscurilor.

Interconectări determinate şi de apariţia sau resuscitarea unor pericole şi ameninţări comune, globalizate, de la efectele negative ale încălzirii globale [...]

Intelligence-ul şi documentarea deciziei politice. Motivaţia pentru comunicare şi comunicare motivaţională, autor Adrian Victor Vevera

Intelligence-ul desemnează pe de o parte activitatea serviciilor şi agenţiilor cu atribuţii de securitate naţională, iar pe de altă parte informaţia prelucrată aşa încât să fie relevantă pentru securitatea naţională – respectiv este proces sau produs, în funcţie de perspectiva abordată.

Decizia politică cu privire la adoptarea unei căi de acţiune sau a alteia, [...]

Save the butterflies, save the planet, autor Mariana Munteanu- Dulgheru

Lucrarea de faţă se adresează atât partenerilor implicaţi în proiectul Comenius, ,,Save the butterflies, save the Panet!”cât şi cadrelor didactice, elevilor şi altor persoane interesate, şi este structurată în două părţi.

Prima parte prezintă succint aspecte privind așezarea geografică a României, personalități marcante ale culturii țării, principalele obiective cu potenţial turistic naţional şi [...]

Aspecte privind studiul variabilității intraspecifice la Idotea baltica basteri Pallas, 1772 (Crustacea Isopoda), autor Marcela-Emanuela Ciungu

Idotea baltica este cea mai abundentă şi caracteristică dintre macrobentalele vagile ale infralitoralului stâncos. Datorită mobilităţii mari face însă migraţii din infralitoral în mediolitoral pentru hrănire. Concentrarea populaţiei acestei specii are un caracter permanent, culminând însă în timpul verii (august – septembrie) odată cu apariţia în masă a exemplarelor tinere, eclozate primăvara.

Caracterul de [...]

Dezvoltarea durabilă a turismului în sectorul sudic al litoralului românesc, între Vama Veche şi 2 Mai, autor Marcela-Emanuela Ciungu

Din concluziile acestei lucrări se desprinde ideea că pentru un turism durabil este nevoie de o infrastructură la nivelul cerinţelor actuale, mai multă iniţiativă din partea autorităţilor locale pentru atragerea de fonduri pe baza unor proiecte viabile, de servicii publice locale de mai bună calitate oferite vizitatorilor dar şi de o politică naţională de [...]