Domenii | Autori

Arhiva

Influenţa infrastructurilor critice asupra dezvoltării social - economice armonioase, autor Florina Vevera

Mondializarea rapidă a utilizării comunicaţiilor electronice şi a tranzacţiilor comerciale sau financiar-bancare au desenat harta unei lumi din ce în ce mai interconectate, dar şi cu un coeficient de volatilitate mai ridicat al riscurilor.

Interconectări determinate şi de apariţia sau resuscitarea unor pericole şi ameninţări comune, globalizate, de la efectele negative ale încălzirii globale până la organizaţiile transnaţionale ale crimei organizate.

Peisaj la care trebuie inserată şi existenţa unor pericole şi ameninţări cu caracter transnaţional complex la adresa infrastructurii critice, caracterizate de manifestări difuze în timp şi spaţiu, timp de evoluţie dificil de cuantificat şi surse de generare multiple.

Absența unui control administrativ regional şi global al funcționării elementelor de infrastructură critică care operează la aceste niveluri a impus organizarea coordonării strategiilor naţionale.

Pornind de la definirea celor două noţiuni, infrastructuri critice (subiect dezbătut pe larg in primul capitol al lucrării) și dezvoltarea social economică armonioasă vom arăta cum acestea se influenţează reciproc.

Descărcaţi gratuit Influenţa infrastructurilor critice asupra dezvoltării social – economice armonioase, autor Florina Vevera.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 20 ori.

ISBN 978-606-671-181-4

You must be logged in to post a comment.