Domenii | Autori

Proiectul multilateral Comenius ”Come, come whoever you are!” promotor al prieteniei şi al toleranţei

Contribuţii metodice privind antrenamentul specific probei de săritură în lungime, autor Georgica (Tănase) Dobre

Pregătirea la săritura în lungime este orientată, în principal, asupra dezvoltării calităţilor dominante: detenta, forţa şi viteza, în condiţiile unei tehnici cât mai bune, tehnică care se referă la toate cele patru faze ale săriturii. Importanţa acestor calităţi motrice, reiese şi din programarea mijloacelor de antrenament, a indicaţiilor date săritorilor, la care trebuie să [...]

Aleasa de păpădie. Poezii de dragoste – autor Emil Marian

Acolo am să vin

Acolo unde țărmul se lovește de mare,
Iar cerul albastru se scufundă în zare,
Aerul sărat, plin de pescăruși, nu doare,
Acolo am să vin.

Pe creastă de val și pală de vânt,
Pe prima silabă din primul cuvânt,
Te scriu, te pictez și te cânt,
Acolo am să vin.

Pe versul sublim, cel plin de iubire,
Pe-acordul cel fin [...]

Portofoliul educatoarei – ghid metodic, autor Elena Vîlcu

În contextul reformei educaţiei şi în condiţiile unei prestaţii cât mai eficiente, ce implică standarde profesionale, criterii de calitate şi cantitate, „Portofoliul educatoarei” se doreşte a fi un instrument de eficientizare a muncii cadrului didactic, în acord cu noile orientări din domeniul educaţiei timpurii şi un auxiliar didactic util care oferă o multitudine de [...]