Domenii | Autori

Arhiva

Fonetică pentru învățământul primar – Teorie. Aplicații. Teste – Auxiliar didactic, autor Mihaela Radu

Doar studiind, exersând și aplicând se va putea ajunge la o exprimare nuanțată si corectă a limbii române.
Lucrarea de față prezintă câteva dintre noțiunile teoretice specifice foneticii, fonologiei și nu numai, sperând că vă ajută și vă provoacă la exersare prin aplicații.

Lecturați gratuit Fonetică pentru învățământul primar – [...]

Să scriem corect ortogramele! – auxiliar curricular – clasa a III-a, autor Aurelia-Fănica Ionescu

Lecturați gratuit Să scriem corect ortogramele! – auxiliar curricular- clasa a III-a, autor Aurelia-Fănica Ionescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4313-0

Memoria, zeii și destinul. Octavian Paler, autor Oana Olariu

Literatura lui Octavian Paler e pasul înapoi, zborul sau ceea ce rămâne din lecturi, memorări, asimilări, distanţări şi obsesii. Paler nu are un drum al vieţii care se cere cu orice preţ povestit, ci un labirint de întâmplări şi neevenimente frustrante în care orice căutător al unui sine sfâşiat se poate regăsi. [...]

Textul liric. Abordări didactice de lectură și interpretare, autor Oana Olariu

În funcție de organizarea formală a textului şi de incongruențele din planul textual, este obligatorie raportarea poeziei la o strategie de lectură care să evidențieze paradigmele textului şi intuițiile instanței ,,vorbitoare”. Scenariile didactice construite respectă treptele taxonomiei lui Bloom pentru domeniul cognitiv (cunoştințe, înțelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare). Fiecare strategie de lectură vizează un [...]

SĂ CIRCULĂM CORECT! Educație rutieră-educație pentru viață. Auxiliar curricular, autori Inspector școlar de specialitate Vidreanu Gina, Prof. înv. primar Milea Elena, Prof. înv. primar Rusu Liliana

Lucrarea de față își propune să vină în ajutorul profesorilor care consideră că pot contribui la sporirea bagajului de cunoștințe ale elevilor privind circulația pe drumurile publice.
Prin intermediul textelor prezentate, adaptate vârstei școlarilor mici, prin intermediul programei propuse de autor pentru disciplina opțională „Să circulăm corect!”, prin [...]

SĂ CIRCULĂM CORECT! Educație rutieră-educație pentru viață. Ghid metodic, autori Inspector școlar de specialitate Vidreanu Gina, Prof. înv. primar Milea Elena, Prof. înv. primar Rusu Liliana

Problematica educaţiei rutiere abordate în cadrul activităţii opţionale ce pune accent pe învăţarea perceptivă (imagini, semne convenţionale), pe învăţarea verbală prin însuşirea unor termeni din vocabularul specific educaţiei rutiere şi utilizarea acestora în rezolvarea cerinţelor adresate, pe învăţarea conceptuală prin însuşirea unor tehnici de lucru adecvate situaţiilor date.

Proiectarea procesului de învățare a grupei a VI-a principală prin activități metodice, scenarii didactice și probe de evaluare / O activitate pentru cercul de chimie sau pentru săptămâna Școala Altfel – Elementele chimice ale vieții, autor Ligia Elena Tudor

Voi prezenta în continuare forme de organizare a activității de învățare pe care le-am elaborat si validat experimental, utilizând cu precădere un set de probe de evaluate. Dobândirea cunoștințelor despre grupa a VI-A principală de către elevi poate fi realizată printr-o strategie didactică care sa îmbine mai multe forme de activitate cu elevii [...]

Vreau să știu mai mult la matematică – Culegere pentru clasa I, autor Beatrice Maria Știr

,,Vreau să știu mai mult la matematică” cuprinde o varietate de exerciții și probleme destinate elevilor clasei I pentru a stimula creativitatea, curiozitatea, interesul și dragostea pentru matematică.
Este un instrument util în completarea manualului de matematică.
Am speranța că această culegere va fi de folos [...]

TAINELE MATEMATICII pentru elevii ciclului primar, autor Beatrice Maria Știr

Lecturați gratuit TAINELE MATEMATICII pentru elevii ciclului primar, autor Beatrice Maria Știr

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4302-4

Finanţarea afacerii, autor Magda Csavar

Finanţarea reprezintă procesul de asigurare a fondurilor băneşti necesare desfăţurării activităţii întreprinderii.
Finanţarea reprezintă importanţă deosebită pentru supravieţuirea şi dezvoltarea unei afaceri. Sursele de finanţate sunt adaptate la nevoile agentului economic şi se regăsesc în cadrul structurilor de pasiv sub denumirea de capitaluri.
Finanţarea poate fi realizată prin surse proprii sau surse străine, externe (din afara [...]

Ghid metodologic. Educația în era postmodernă, autor Mihaela Răducea

Este obligatorie disponibilitatea profesorului postmodern către studiu individual continuu, prelucrare critică proprie a datelor, formulare de ipoteze şi soluții interpretative. Profesorul trebuie să dețină cunoştințe privind metodologia ştiințifică de cunoaştere, cercetare, în domeniu şi în pedagogie.
Adaptându-se la specificul clasei, profesorul postmodern dă naștere formulării unor multiple interpretări, susținerea lor cu argumente pertinente, [...]

Limbajul corporal în diferite activități umane, autor Borbély Botond

Oamenii sunt dominați de legi biologice, care ne controlează acțiunile și reacțiile, limbajul trupului și gesturile. Dar uimitor, omul este rareori conștient de faptul că mișcările și gesturile sale pot transmite o anumită poveste, în timp ce vocea sa poate spune cu altceva.

Lecturați gratuit Limbajul corporal în diferite activități [...]

Microculegere de exerciţii gramaticale. Clasele III-IV, autor Rodica Daniela Vlad

Lecturați gratuit Microculegere de exerciţii gramaticale. Clasele III-IV, autor Rodica Daniela Vlad

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4303-1

Studiu privind sursele de poluare în agricultură pe categorii de lucrări agricole și modalități de reducere a acestora, autor Ligia Elena Tudor

În deceniile următoare, populația mondială va continua să se confrunte cu schimbări de mediu care reprezintă provocări tot mai mari pentru sistemele noastre alimentare, pentru sănătate și bunăstare. Aceste schimbări – cum ar fi schimbările climatice, creșterea ozonului la nivelul solului, schimbările în disponibilitatea apei, fertilizarea datorită creșterii nivelului de [...]

Educarea unei exprimări corecte din punct de vedere gramatical în învăţământul preşcolar, autor Mihaela Trifan

Vârsta cuprinsă între trei şi şapte ani este vârsta vorbirii. Nu întâmplător ea coincide, cu vârsta grădiniţei, şi este prima educaţie de tip organizat. Dar grădiniţa nu şi-ar [...]

Legende romane, autor Roberto Iacomi

Roma antică a influențat crucial istoria omenirii.
A creat tipare pe modelul cărora s-au dezvoltat arhitectura, medicina, justiția, planificarea urbană, administrația și arta civilizației occidentale.
Noi, românii, moștenim de la romani obiceiuri, tradiții și limba ce-o vorbim.
Pentru multe secole, teritoriul actual al Dobrogei a fost parte a Imperiului.
Aici se găsesc vestigii romane aproape [...]

Rolul poveștilor în educarea elevilor. Ghid metodic de bune practici, Coordonatori: Diana-Manuela Oprea, Simona Damian

Prezentul ghid cuprinde lucrările literare și plastice, ale cadrelor didactice și ale elevilor, care s-au remarcat în cadrul Concursului județean – cu participare națională „CĂLĂTORIE ÎN LUMEA POVEȘTILOR” cuprins în proiectul educațional ”ÎN LUMEA POVEȘTILOR”, ediția I, martie 2022. Proiectul este cuprins în CAENF 2021 – 2022, nr. 19630/314/ 26.11.2021.

Educație pentru succes în cariera didactică. Ghid metodic în domeniul didacticii și specialității, coordonatori: Chelbea Alina Georgiana, Nan Daniela Loredana, Chelbea Cristina Ștefania, Stănescu Alexandra Monica

Calitatea educaţiei este un deziderat al instituţiei şcolare, un ansamblul de acţiuni și programe capabile să satisfacă aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate, în funcţie de realitățile complexe economice, politico-administrative și culturale ale unei țări în context european. A asigura calitatea [...]

Improve Your English!, autor Diana Toader

Prezentul auxiliar a fost scris pentru cei care dețin cunoștințe de nivel mediu și avansat al limbii engleze și a venit din nevoia de a condensa cât mai multe aspecte de limbă într-un singur volum, cuprinzând exerciții de diferite tipuri și diferite grade de dificultate. Lucrarea acoperă cele mai importante aspecte verbale, precum și [...]

Gabriela Adameșteanu – „Dimineață pierdută” – construcția personajelor și a semnificațiilor romanului, autor Cătălina Tirim

Performanţa şcolară apare atunci când este puternic motivată şi mai ales când este susţinută de o recompensă. Formele de recompense care sunt practicate în instituţiile şcolare (note, laude, distincţii, premii, excursii, etc.) urmăresc un scop de întărire, de a forma motive puternice, pentru a se însuşi mai bine, mai repede materialul. Cu cât întărirea [...]

Relația dintre motivație și performanță la vârsta școlară mică, autor Cătălina Tirim

Performanţa şcolară apare atunci când este puternic motivată şi mai ales când este susţinută de o recompensă. Formele de recompense care sunt practicate în instituţiile şcolare (note, laude, distincţii, premii, excursii, etc.) urmăresc un scop de întărire, de a forma motive puternice, pentru a se însuşi mai bine, mai repede materialul. Cu cât întărirea [...]