Domenii | Autori

Arhiva

Strategii de marketing educațional, autor Prof. Rodica Gavril

Serviciile educaţionale sunt servicii publice, fiind supuse cerinţelor şi exigenţelor pieţei şi mecanismelor concurenţiale care o guvernează. Instituţiile de învăţământ, ca furnizori de servicii de formare profesională, trebuie să se adapteze la caracteristicile distincte şi la nevoile specifice ale clienţilor lor – beneficiarii direcţi şi indirecţi ai acestor servicii. Se impune deci cu necesitate [...]

Sărbătorile școlarului creativ, autor Ureche Irina

Dragi şcolari,
Pe parcursul anilor petrecuţi alături de voi, la şcoală, în excursii, în vizite, onomastici, serbări, spectacole şi multe alte activităţi am descoperit în voi dorinţa de cunoaştere, de muncă şi de a fi tot mai buni în ceea ce faceţi.
Activităţile din orele de abilităţi practice sau educaţie tehnologică vă atrag mai [...]

Matematică – Clasele V-VIII. Manual de autoevaluare a noțiunilor de bază, autor Prof. Petrică Tiron

Lucrarea se adresează elevilor care au acumulat lacune în pregătirea matematică, celor care sunt prevăzători și nu vor să ajungă în situația de a avea lipsuri în cunoștințe, profesorilor care au elevi ce necesită educație remedială sau profesorilor care doresc să găsească formulări cât mai simple și mai clare. Limbajul folosit este de multe [...]

Particularități ale predării-învățării-evaluării geometriei euclidiene în învățământul preuniversitar, autor Prof. Petrică Tiron

Lucrarea reușește să creeze o imagine de ansamblu asupra vastului domeniu al matematicii și o încadrare corectă a geometriei euclidiene în acest peisaj atât din punct de vedere științific cât și din punctul de vedere al procesului de învățământ, încheindu-se cu o serie de concluzii și recomandări utile formulate ca urmare a prezentului studiu [...]

Activizarea, îmbogăţirea şi nuanţarea vocabularului elevilor din ciclul primar prin intermediul orelor de limba română, autor Elena Minuţ

Lucrarea de față își propune sensibilizarea cadrelor didactice în vederea stimulării interesului pentru lectură al micilor școlari, îndrumării și supravegherii lecturii lor suplimentare; în același timp, oferă sugestii metodice pentru folosirea strategiilor interactive în predarea-învățarea noiunilor de vocabular, a tehnicilor de lectură activă cu scopul activizării, dezvoltării și nuanțării vocabularului elevilor din ciclul primar.

Geometrie clasa a VIII-a. Manual de autoevaluare a noțiunilor de bază, autor Prof. Petrică Tiron

Lucrarea de față își propune să ofere o modalitate rapidă și simplă de a parcurge sistematic și de a însuși temeinic noțiunile de bază ale geometriei de clasa a VII-a. Noțiunile și exemplele prezentate odată însușite vor însemna încheierea nivelului I („level I”) în învățarea matematicii și o bază solidă pentru atingerea unor niveluri [...]

Geometrie clasa a VII-a. Manual de autoevaluare a noțiunilor de bază, autor Prof. Petrică Tiron

Lucrarea de față își propune să ofere o modalitate rapidă și simplă de a parcurge sistematic și de a însuși temeinic noțiunile de bază ale geometriei de clasa a VII-a. Noțiunile și exemplele prezentate odată însușite vor însemna încheierea nivelului I („level I”) în învățarea matematicii și o bază solidă pentru atingerea unor niveluri [...]

Algebră clasa a VIII-a. Manual de autoevaluare a noțiunilor de bază, autor Prof. Petrică Tiron

Lucrarea de față își propune să ofere o modalitate rapidă și simplă de a parcurge sistematic și de a însuși temeinic noțiunile de bază ale algebrei de clasa a VIII-a. Noțiunile și exemplele prezentate odată însușite vor însemna încheierea nivelului I („level I”) în învățarea matematicii și o bază solidă pentru atingerea unor niveluri [...]

Algebră clasa a VII-a. Manual de autoevaluare a noțiunilor de bază, autor Prof. Petrică Tiron

Lucrarea de față își propune să ofere o modalitate rapidă și simplă de a parcurge sistematic și de a însuși temeinic noțiunile de bază ale algebrei de clasa a VII-a. Noțiunile și exemplele prezentate odată însușite vor însemna încheierea nivelului I („level I”) în învățarea matematicii și o bază solidă pentru atingerea unor niveluri [...]

Învăț la matematică. Caietul elevului din clasa I, autor Adela Stoica

Exerciţiile de matematică propuse sunt potrivite pentru perioada când cei mici se familiarizează cu noţiunea de cifră şi număr.
Rezolvate individual sau pe grupe, fişele de lucru vin în
completarea suportului oferit de manualele şcolare şi pot fi utilizate în diferite momente ale lecţiei sau ca temă pentru acasă.

Descărcaţi gratuit Învăț la [...]

Utilizarea tehnologiilor moderne în activitatea didactică, autor Adela Stoica

Societatea actuală este una informatizată, majoritatea locurilor de muncă sunt orientate spre exploatarea informaţiei. Dinamica schimbărilor este ameţitoare iar oamenii trebuie să demonstreze flexibilitate, capacităţi sporite de adaptare.
Învăţătorul trebuie să-şi adapteze metodele, practicile clasice şi să găsească strategii care să permită “a produce“ elevi cu noi aptitudini: autonomie şi flexibilitate, capacitate de cooperare şi [...]

Manual de aplicaţii AutoCAD – 2D, autor Mirela Dediu

În această carte sunt propuse spre rezolvare diverse aplicaţii, începând de la cele mai simple desene de execuţie, până la cele mai complicate, în funcţie de învăţarea comenzilor şi parcurgerea capitolelor indicate. Aceste exerciţii au drept scop crearea deprinderilor, de găsire a celor mai rapide soluţii în vederea realizării desenelor complexe. Abordarea acestor aplicaţii [...]

Proiectarea activităților integrate în grădiniță, autor Petruța Ancuța Biță

Lucrarea îşi propune să identifice strategii, metode, mijloace moderne de realizare a activităţilor în grădiniţă, care să stimuleze interesul preşcolarilor faţă de acestea, să descopere noi metode de implicare activă a preşcolarilor în activități. Doresc să arăt că o participare activă în desfășurarea activităților organizate într-un mediu educațional asemănător cu viața reală duce [...]

Contabilitatea publică aplicată în instituţiile de învăţământ preuniversitar, autori Ec. Chiţa Moisii, Ec. Georgiana Radu-Fasole

Tema acestei lucrări tinde să dezbată principalele aspecte ale contabilităţii instituţiilor din invaţământ, având caz particular Centrul Financiar Nr. 28 Şcoala nr. 8 «Sfântul Dimitrie» Galaţi, persoană juridică titulară de buget şi ordonator terţiar de credite.
Contabilitatea publică este o parte din contabilitatea generală, care se ocupă cu evidenţa operaţiunilor din cadrul unui patrimoniu. În [...]

Caiet didactico-metodic interdisciplinar – „Modalităţi de aplicare a teoriei mulţimilor în biologie”, autor Prof. Mariana Vlad

În lucrarea de faţă vom arăta cum, folosind noţiunile însuşite de elevi la matematică încă din clasa a V-a, am căutat să fac lecţiile mai accesibile, şi anume la acele teme care, prin particularitatea lor, solicitau o astfel de interpretare care să aibă o bază trainică de înţelegere.
Pe lângă literatura de specialitate, în pregătirea [...]

Dispozitiv pentru studiul efectului fotovoltaic, autor Greta Costin

Conversia directă a energiei solare în energie electrică se realizează prin intermediul efectului fotovoltaic.
Dispozitivul experimental prezentat a fost centrat pe funcționarea unei “lămpi solare de grădină”. Deși este un dispozitiv banal, simplu, în principiul lui de funcționare se regăsesc toate elementele ce aparțin și sistemelor complexe de producere a energiei fotovoltaice: modul fotovoltaic [...]

Bâtir une maison…en français – Lexique spécifique pour les élèves des lycées technologiques, autor Alina Conţac

Lʼouvrage sʼadresse à mes élèves qui étudient dans un lycée technologique ayant comme but dʼapprendre à exprimer en français tous les outils et opérations quʼils utiliseront pendant quʼils exerceront leurs métiers, éventuellement dans un pays francophone, vue lʼeuropéanisation et la liberté de circulation et de travail à lʼétranger.

Descărcaţi gratuit Bâtir une [...]

We Are Different, But We Think And Feel Alike, Coordonator Proiect: Florea Camelia Simona

The “We are different, but we think and feel alike” project improved students’ knowledge about diversity and equal opportunities. In this project, six teams, each consisting of 4 students from Romania and 4 students from Bulgaria, addressed the values and principles of diversity, exchanged views and experiences, collaborated in virtual and physical space for [...]

Experiențe Erasmus la Școala din Remetea, autori Prof. Florea Camelia Simona, Prof. Boroş Irina Margareta

Obiectivele europene, potrivit strategiei Europa 2014-2020, se vor regăsi cu adevărat în şcolile noastre dacă vom stabili asta ca prioritate a planului de dezvoltare europeană.
Şcoala Gimnazială nr. 1 din Remetea a început călătoria spre Europa. Învăţăm împreună cu alţii, luăm ce este bun la ei, îmbunătăţim şi schimbăm ceea ce nu funcţionează la noi. [...]

Metodica predării-învăţării ecuaţiilor algebrice cu coeficienţi reali în învăţământul preuniversitar, autor Prof. Duţa Culachi

Profesorul trebuie să ştie ce îi oferă manualul pentru îndeplinirea obiectivelor, are dreptul sau chiar obligaţia să regândească conţinutul propus de manual, deoarece s-ar putea ca acesta să nu cuprindă noutăţile din domeniu sau să aibă o viziune idealistă sau să nu corespundă nivelului de pregătire a elevilor.
[...]

Marketingul în televiziune, autor Ec. Georgiana Radu-Fasole

Piaţa de televiziune este unul dintre domeniile care s-au dezvoltat foarte repede la noi. În ultimii ani, posturi importante din Europa au intrat în casele românilor, cele mai multe dintre ele dezvoltându-şi treptat programe speciale pentru România sau pentru Centrul şi Estul Europei. Uneori acest sistem este o reuşită, alteori telespectatorii îşi dau seama [...]

Abordări metodice ale predării categoriei diatezei în limba română, autor Mihaela Văsoi

De ce diateza? Pentru că reprezintă un aspect destul de controversat al gramaticii limbii române care a suscitat de-a lungul timpului numeroase dezbateri. În lucrarea de față îmi propun să prezint sintetic o analiză diacronică și sincronică a categoriei gramaticale a diatezei, având ca punct de sprijin teorii mai vechi sau mai noi (precum [...]

Strategii didactice de însuşire a citit-scrisului, autor Laura Bădeanu

Lucrarea de față nu este doar rezultatul muncii didactice din ultimul an, ci rodul întregii activități desfășurate; ea s-a cristalizat în decursul experienței la clasă, fundamentată pe observații, exerciții, teste, fișe de lucru pe documentarea științifică.
Materialul de bază îl reprezintă textele din manualele de limba și literatura română ale ciclului primar. S-a avut [...]

Glosario terminológico de Las Instituciones Europeas, autor Mălina–Elena Mihăiţă

Abstracto
El presente trabajo de licenciatura se propone ayudar a los traductores especialmente por su tema, Las Instituciones de la Unión Europea, siendo este un dominio actual y sobre todo muy importante para los países europeos. Este glosario terminológico contiene cien términos incluidos en el vocabulario del área de especialización de la Unión Europea, [...]

Varietăţi diferenţiabile Riemann conexiunea Levi-Civita, autor Prof. Mariana Vlad

Lucrarea de față trebuie privită ca o nouă încercare, cu caracter didactic, de actualizare a cursului de Geometrie diferențială, prin expunerea mai întâi a noțiunilor teoretice de bază, noțiuni ce se înzestrează apoi cu structuri geometrice suplimentare: spațiul tangent, câmpuri de vectori, câmpuri de tensori, conexiuni liniare, etc.
Noțiunile introduse și însușirile lor sunt făcute [...]

Normele juridice, normele morale şi obiceiuri, autor Daniela Rusu-Donighevici

Lucrarea de față îşi propune o privire de ansamblu, mai întâi asupra fiecărei forme de norme sociale, în capitole distincte, pentru ca, în încheiere, să se regăsească câteva concluzii generale privitoare la aceste norme.
Ultimul capitol, într-o scurtă incursiune, încearcă să prezinte normele morale, normele juridice și obiceiul reflectate în gândirea filosofică – problemă ce [...]