Domenii | Autori

Arhiva

Abordări metodice ale predării categoriei diatezei în limba română, autor Mihaela Văsoi

De ce diateza? Pentru că reprezintă un aspect destul de controversat al gramaticii limbii române care a suscitat de-a lungul timpului numeroase dezbateri. În lucrarea de față îmi propun să prezint sintetic o analiză diacronică și sincronică a categoriei gramaticale a diatezei, având ca punct de sprijin teorii mai vechi sau mai noi (precum cea din Gramatica limbii române, 2005, Editura Academiei) din literatura de specialitate.
În urma experienței la catedră, am obsevat existenţa anumitor inconsecvenţe în gramatica școlară. De exemplu, la diateza pasivă nu s-a prevăzut în mod expres complementul de agent ca marcă a raportului pasiv; de asemenea, distincţia dintre participiul din structura diatezei pasive ca predicat verbal şi adjectivul ca nume predicativ dintr-un predicat nominal este şi ea o sursă a numeroase confuzii în analiza gramaticală, fiind totodată insuficient reflectată în manualele şcolare. Diateza verbală este o noțiune dificilă, pe care elevii o înțeleg destul de greu și care se predă pentru prima dată în clasa a VII-a. Este o adevărată provocare și pentru profesor, deoarece manualele, în general, lasă de dorit la acest capitol, fiind destul de sărace în exercițiile aplicative.

Descărcaţi gratuit Abordări metodice ale predării categoriei diatezei în limba română, autor Mihaela Văsoi

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-30-0236-6

You must be logged in to post a comment.