Domenii | Autori

Arhiva

Diminuarea devianţei şcolare la adolescenţi prin sporirea motivaţiei învăţării – autor Catalina Alisa

Cunoaşterea adolescentului, din punct de vedere psihopedagogic, este o activitate ştiinţifică şi presupune o mare responsabilitate din partea specialiştilor interesaţi pentru formarea şi dezvoltarea individului. Desfăşurarea unei astfel de activităţi presupune, pe de o parte cunoaşterea teoriilor şi curentelor psihologice şi pedagogice, cunoaşterea muncii de cercetare ştiinţifică şi de utilizare a tehnicilor de investigare folosite în psihodiagnoza, iar pe de altă parte, activitatea cercetătorului, cel care desfăşoară activitatea de strângere a datelor, cel care trebuie să cunoască perioadele de dezvoltare psihică şi să aibă posibilitatea extragerii aspectelor mai importante din bogăţia de date culese.

Tot demersul iniţiat în această lucrare are ca scop general cunoaşterea elevului adolescent şi identificarea acelor factori de personalitate care pot corela semnificativ cu performanţele acestora la învăţătura. A cunoaşte un elev înseamnă a descifra notele dominante ale personalităţii sale, a înţelege şi a identifica motivele care îl determina să acţioneze într-un mod sau altul şi a prevede la ce ne putem aştepta de la el.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Diminuarea devianţei şcolare la adolescenţi prin sporirea motivaţiei învăţării” – autor Catalina Alisa

ISBN 978-606-8193-15-1