Domenii | Autori

Arhiva

Jocul didactic – componentă indispensabilă a strategiilor pedagogice în învăţământul preşcolar, autor Carmen-Amalia Brătilă

Pentru copil trecerea de la activitatea liberă, din perioada antepreşcolară desfăşurată într-un mediu familial, la o activitate organizată în cadrul învăţământului preşcolar, presupune un demers cu multe obstacole, de a cărei reuşită depinde evoluţia şi împlinirea ulterioară a copilului. De-a lungul acestui demers, jocul constituie cuvântul magic cu ajutorul căruia noi, educatorii putem deschide [...]