Domenii | Autori

Aspecte psihosociale ale învăţării şcolare. Relaţia dintre suport social, scopuri şi performanţă şcolară, autor Iulia Eugenia Amaricuţei

În ultimii ani, deşi există numeroase studii legate de motivaţie, din punct de vedere teoretic nu s-au mai făcut progrese remarcabile. Majoritatea acestor studii fie că insistă pe identificarea relaţiilor dintre aspectele cognitive şi motivaţie, fie pe aplicaţiile în care sunt exploraţi determinanţi ai motivaţiei sau consecinţe ale acesteia pentru activitatea individuală. Din prima [...]

Utilizarea roboţilor din generaţia a treia, autor Violeta Drăgan

Cuvântul “robot” a fost folosit pentru prima dată în sensul acceptat astăzi în anul 1920 de către scriitorul ceh K. Capek , care l-a preluat din limba cehă unde înseamnă “muncă grea”.
Definiţiile robotului se referă la mişcare sau la funcţionarea într-un mediu anume:
- conform specialiştilor japonezi robotul este un dispozitiv mecanic acţionat cu forţe [...]

HTML pas cu pas, autor Violeta Drăgan

Lucrarea îşi propune realizarea unei pagini Web care să prezinte motorul pas cu pas. Limbajul folosit este HTML (HyperText Markup Language) care in esenţă descrie modul in care arată o pagină (text, imagini şi poziţiile lor). HTML-ul nu este un limbaj de programare propriu-zis, ci doar un limbaj de descriere, conţinând elemente ce permit [...]

Spre o poetică a baladei populare româneşti: două studii de caz, autor Radu Niculescu

Volumul de faţă cuprinde două studii cu caracter monografic consacrate baladelor Pintea Viteazul şi Colo sus pe munte verde, elaborate de autor între 1961 şi 1973. Textele sunt inedite cu excepţia primei părţi a studiului Pintea Viteazul care a apărut într-o versiune rezumativă în 1962. Ele reprezintă suprastructura unei investigaţii extrem de laborioase, de [...]

Rolurile învăţătorului şi conducerea eficientă a actului didactic, autor Mariana Amalia Muraru

În clasă se învaţă mai mult decât o materie, se învaţă adevărate lecţii de viaţă. Învăţătorul stimulează şi întreţine curiozitatea elevilor pentru lucruri noi, le modelează comportamentele sociale, le întăreşte încrederea în forţele proprii şi îi ajută să îşi găsească identitatea.

Realizarea acestor sarcini depinde de măsura în care învăţătorul posedă calităţile şi competenţa [...]