Domenii | Autori

Arhiva

Spirit şi spaţiu românesc în opera lui Constantin Noica, autor Simona Crăciun

În condiţiiile globalizării discursului cultural modern şi postmodern, opera filozofică a lui Constantin Noica dă expresie unei experienţe de gândire originale, dintre cele mai influente în cultura noastră la sfârşit de secol XX. A fost singurul filozof român care a făcut şcoală după Nae Ionescu, profesorul controversat al generaţiei sale, din care a [...]

British and American interpretations of the Oresteia, author Cristina-Silvia Dedu

In the dramatic universe we live in, the main desire would be to discover or, better said, to rediscover the specificity of the tragic – seen in the complexity of its significant elements, throughout time.
Therefore, the aim of this paper is to create a bridge over time in order to illustrate the perennially of [...]

Formarea şi dezvoltarea creativităţii la elevi prin activităţile artistico – plastice, autor Monica Herczeg

Se ştie că prin artă se dezvoltă sensibilitatea senzorială, dar şi delicateţea comportamentală. Sensibilitatea artistică se construieşte pe baza afectivităţii, intuiţiei şi fanteziei, în funcţie de măiestria educativă a adultului şi de caracteristicile mediului în care se formează.
Deşi determinată genetic, ea se modelează prin educaţie, pentru că, aşa cum precizează I. Neacşu (1978), „personalitatea [...]

Conflictul la nivelul clasei de elevi-adolescenți, autor Diana Curticăpean

Lucrarea de faţă îşi propune să evidenţieze factorii care prezic conduita elevilor în grupul clasă de elevi, cu precădere latura comportamentală care vizează implicarea sau neimplicarea în conflicte. De asemenea își propune să abordeze toate aspectele legate de factorii implicaţi în apariţia, gestionarea sau rezolvarea conflictelor ce se pot ivi la nivelul elevilor adolescenţi [...]

Terminologia creștină de origine latină în limba română, autor Diana Curticăpean

În primele trei secole ale erei noastre, până spre anul 400, latina oferea o oarecare unitate și omogenitate și chiar dacă limba populară nu se mai vorbea ca cea cultă, nu este în nici un caz vorba despre o limbă deosebită. Această etapă corespunde aproximativ perioadei în care sistemul politic al Imperiului Roman era [...]

Bacalaureat „pe scurt” – limba și literatura română, autor Gina-Flavia Grada

Lucrarea de faţă îşi propune să ofere o altă variantă rapidă a pregătirii pentru examenul de bacalaureat. Este realizată în conformitate cu programa şi cu scopul de a oferi o alternativă „optimistă” a abordării subiectului de tip III, subiectul cu cel mai ridicat grad de dificultate dintre cele trei. Conţine schiţe ale operelor literare, [...]

Problematica totalitarismului în romanele lui Marin Preda, autor Gina-Flavia Grada

Deşi plasate la poluri opuse în raport cu axa tradiţională stânga – dreapta, comunismul şi nazismul- respectiv legionarismul care este tot o mişcare de dreapta de tip nazist / fascist – au în comun absurditatea ideologiilor politice, caracterizându-se prin antidemocratism, antiparlamentarism, violenţă, şantaj, presiune, crimă.
În ceea ce priveşte ideologiile, acestea sunt considerate drept un [...]

Dezvoltarea creativităţii elevilor prin abordarea pluriperspectivistă a personajelor din romanele lui Camil Petrescu, autor Dana Lavinia Marin

Ca în orice alt domeniu, şi în sistemul de învăţământ suntem tentaţi să alunecăm în zona conformismului. Omul devine ceea ce este prin educaţie, însă educaţia nu îl creează pe om, ci îl ajuta să se creeaze într-un mod inedit, original, în aşa fel încât să se evite uniformizarea. Fiecare elev este o individualitate [...]