Domenii | Autori

Arhiva

Primii paşi în crearea unei baze de date, autor Adela Stoica

Printre beneficiile utilizării computerului un loc important îl ocupă organizarea logică a informaţiilor, fişierelor, după anumite criterii, astfel încât accesul la acestea să fie uşor.
Să ne imaginăm cum poate schimba activitatea unui asistent social, al unui funcţionar care are în lucru sute sau chiar mii de dosare , de exemplu, utilizarea unei baze de date. Orice informaţie referitoare la o persoană o putem accesa mult mai rapid completând doar numele acesteia în formularul aplicaţiei în loc să răsfoim atâtea şi atâtea dosare. Baze de date se folosesc în gestiunea informaţiilor din diverse domenii: comerţ, secretariat, evidenţa populaţiei, edituri, biblioteci şi multe altele.

Lucrarea de față își propune să vină în ajutorul celor care, fără a fi specialiști în baze de date, vor să-şi creeze propria aplicație.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Primii pași în crearea unei baze de date , autor Adela Stoica.

ISBN 978-606-577-097-3

Pamfil Şeicaru, ziaristul vizionar, autor Racariu Andreea Ioana

Invidiat poate pentru privilegiul de a avea acces la informaţie, de a cunoaşte oameni şi fapte la prima mână, de a putea lupta cu şanse reale împotriva oricărei nedreptăţi, jurnalistul este adesea subiectul celor mai înverşunate critici mai mult sau mai puţin avizate sau ţintǎ a nenumǎrate calomnii şi acuze nefondate şi nejustificate. Dar această realitate este cel mai mic preţ pe care jurnalistul îl plăteşte pentru alegerea sa, conştientă şi asumată.

La fel s-a întâmplat şi în cazul marelui Pamfil Şeicaru (1894 – 1980), ziaristul vizionar, a cǎrui vastǎ personalitate este analizatǎ pe scurt în lucrarea de faţǎ. O conştiinţă lucidă a neamului românesc, un pamfletar acid, un memorialist al istoriei pe care a trăit-o dar şi critic înverşunat al politicii duplicitare dusǎ de puterile occidentale în pragul celui de-al doilea război mondial, Pamfil Şeicaru a fost singurul ziarist român care a prevestit că aşa-zisele garanţii militare oferite de marile puteri pentru menţinerea integrităţii graniţelor României nu aveau nici o valoare şi a anticipat sacrificarea ţărilor europene mici şi mijlocii în scopul apǎrǎrii intereselor proprii. Deşi obligat să rămână în exil până la sfârşitul vieţii din cauza instaurǎrii regimului comunist, este prezent pe lista oponenţilor noului regim, alături de alţi ziarişti celebri precum Păstorel Teodoreanu, Constantin Rădulescu-Motru, Constantin Noica, Mircea Vulcănescu, Radu Gyr sau Ion Vinea.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Pamfil Şeicaru, ziaristul vizionar, autor Racariu Andreea Ioana.

ISBN 978-606-577-096-6

Continuitatea între grădiniţă şi şcoală în pregătirea preşcolarilor în vederea însuşirii matematicii, autor Înv. Florentina Alexandroaia

Raportul dintre grădiniţă şi şcoală trebuie să fie un raport de continuitate ce vizează: planificarea, organizarea, obiectivele, conţinutul, metodele, mijloacele, relaţia cadrul didactic-copil. Din păcate în momentul de faţă în cele mai multe cazuri, el este însă discontinuu. Există încă un prag între cele două instituţii, în cadrul cărora se practică, în bună măsură, o pedagogie diferită. Climatul grădiniţei este mai non-directiv, bazat pe ponderea evidentă a activităţilor libere, a jocurilor, a relaţiilor cu un plus de afectivitate între educatoare şi copil. De la acest climat se trece apoi brusc la un climat directiv, bazat pe o disciplină fermă, care solicită îndeplinirea cu regularitate şi conştiinciozitate a sarcinilor activităţilor de învăţare.

În aceste condiţii rolul grădiniţei nu este să-şi şcolarizeze copiii, ci să-i „socializeze“ şi să le asigure achiziţii educativ-instructive în şcoală, să ofere copilului o anumită experienţă şi activităţi care favorizează accesul la învăţământul primar fără a se substitui şcolii.

Există şi un punct de discontinuitate între cele două trepte de învăţământ preşcolar şi primar. O depăşire mai puţin reuşită a acestui prag poate duce la o dificilă adaptare a unor copii la cerinţele clasei I şi, în ultimă instanţă la eşecuri şcolare. Atunci apar întrebările: „Ce?“, „Cât?“ şi „Cum?“ trebuie să facă grădiniţa pentru a ridica întreaga formaţie a copilului la un stadiu superior în dezvoltarea lui fizică, intelectuală şi comportamentală. „Ce?“, „Cât?“ şi „Cum?“ trebuie să facă şcoala primară pentru a prelua şi dezvolta în continuare, cu maximum de exigenţă, achiziţiile cu care vine copilul din grădiniţă?

În această lucrare voi încerca să dau un răspuns la această problemă, referindu-mă doar la activităţile matematice. Atât din studiul cât şi din practica pedagogică am desprins câteva metode şi procedee ce se pot utiliza în desfăşurarea activităţilor matematice care să-l pregătească pe copil să depăşească cât mai uşor acel „prag invizibil“, dar resimţit de el care există între grupa mare şi clasa I.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Continuitatea între grădiniţă şi şcoală în pregătirea preşcolarilor în vederea însuşirii matematicii, autor Înv. Florentina Alexandroaia.

ISBN 978-606-577-095-9

Modalităţi de stimulare şi eficientizare a activităţii independente la şcolarul mic prin lecţiile de limba română, matematică şi istorie, autor Mirela Popa

Obişnuinţa cu munca independentă şi iniţiativa trebuie formate încă din timpul şcolii. Bogăţia şi temeinicia cunoştinţelor, volumul şi profunzimea priceperilor, precum şi trăinicia deprinderilor de muncă independentă îi vor face pe copii să gândească în mod independent, şi pe viitor să fie creatori în probleme de viaţă. Iată necesitatea obiectivă, generală, a obişnuirii elevilor cu munca independentă.

Modernizarea tehnicilor de învăţare este determinată de amplele transformări ale societăţii zilelor noastre: ritmul accelerat al schimbării, cererea crescândă de educaţie, spectaculoasele descoperiri în domeniul ştiinţei.

AAceastă modernizare se impune şi datorită faptului că metodele existente până ieri nu se raportează la complexitatea procesului educaţional de astăzi. Unele metode au fost abandonate, altele supuse înnoirii, dar alături de acestea au fost elaborate noi modalităţi de predare, învăţare, evaluare.

Dispunem aşadar, acum, de metode de instruire care mobilizează intens toate forţele psihice de cunoaştere şi creaţie ale elevului, pentru a obţine în procesul didactic performanţe maxime, însoţite constant de efecte instructiv-educative.

Mare parte din aceste metode şi procedee de lucru le voi prezenta în lucrarea mea ca fiind modalităţi de eficientizare şi stimulare a activităţii independente la şcolarul mic, dat fiind faptul că: „analfabeţii de mâine nu vor fi cei care nu ştiu să citească, ci vor fi cei care nu ştiu să înveţe”.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Modalităţi de stimulare şi eficientizare a activităţii independente la şcolarul mic prin lecţiile de limba română, matematică şi istorie, autor Mirela Popa

ISBN 978-606-577-088-1

Organizarea activităților independente şi diferenţiate în orele de limba şi literatura română, autor Cornelia Păncescu

Obişnuinţa cu munca independentă şi iniţiativa trebuie formate încă din timpul şcolii. Bogăţia şi temeinicia cunoştinţelor, volumul şi profunzimea priceperilor, precum şi trăinicia deprinderilor de muncă independentă îi vor face pe copii să gândească în mod independent, şi pe viitor să fie creatori în probleme de viaţă. Iată necesitatea obiectivă, generală, a obişnuirii elevilor cu munca independentă.

Din scurta experienţă la catedră am constatat că valorificarea potenţialului intelectual al elevilor, poate fi realizată plenar, folosind activităţile independente în cadrul lecţiilor, în orice moment al ei.

Am observat că rămânerea în urmă la învăţătură poate avea diferite cauze: ritm de citire foarte lent, vocabular sărac, exprimare greoaie, omisiuni de litere sau cuvinte, necunoaşterea unor reguli elementare de ortografie, insuficienta concentrare a atenţiei, dezinteres faţă de subiectul propus, neîncredere în forţele proprii. Cunoscând cauzele care au dus la regresul la învăţătură ale fiecărui elev, se pot lua măsuri ameliorative. Foarte important este să cunoaştem cauzele care au dus la situaţia dată şi apoi să luăm măsurile care se impun pentru evitarea unui decalaj irecuperabil faţă de cerinţele curriculare. Pentru aceasta un prim pas este tratarea diferenţiată. În orice copil normal şi sănătos pot fi formate şi dezvoltate capacităţile necesare îndeplinirii sarcinilor şcolare. Totul depinde de organizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a activităţii lor.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Organizarea activităților independente şi diferenţiate în orele de limba şi literatura română, autor Cornelia Păncescu

ISBN 978-606-577-087-4

Cartea mea de poezie, volumul 2, autor Paul Preda Păvălache

Doresc să ne fie bine -
Rău la nimeni nu doresc
Vin şi eu… şi vă iubesc.

Poezia mult îmi place -
Aduce, în suflet, PACE.
Sufletul ţi-l recreezi,
Multe-auzi şi multe vezi.

Căci doar o viaţă omul are
Şi o pune în cântare…

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a volumului de poezie Cartea mea de poezie, autor Paul Preda Păvălache